psz_duimelotje_gr_1.jpg

De eerste stap om een probleem op te lossen, is in gesprek gaan met de direct betrokkene(n). Als dat niet naar tevredenheid verloopt, zijn er verschillende mogelijkheden om alsnog de kwestie op te lossen. Mocht ook dat niet tot een oplossing leiden, dan heeft Tangent een procedure voor melding en afhandeling van klachten.

Als u met de direct betrokkene niet tot een oplossing komt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. De directeur is belast met preventietaken die psycho-sociaal van aard zijn, dus hij/zij is aanspreekbaar over zaken die verband houden met sociaal-emotioneel welbevinden.

Binnen elke Tangent-school is een Arbo-preventiemedewerker die te benaderen is voor problemen met materiële arbeidsomstandigheden.

Klachten leiden soms tot verzuim of de overweging te gaan verzuimen. In dat geval kunt u de bedrijfsarts benaderen. In onze afspraken met de bedrijfsarts/Arbo-Unie is opgenomen dat elke medewerker zelf het initiatief kan nemen om een afspraak te maken met de bedrijfsarts.

Elke school heeft één of twee interne vertrouwenscontactpersonen. Als het gaat om een klacht over machtsmisbruik kan elke geleding van de school deze mensen benaderen. De interne vertrouwenscontactpersoon zal u informeren over personen, bereikbaarheid en procedures betreffende machtsmisbruik.

Als de klacht van een personeelslid een collega betreft, zal de interne vertrouwenscontactpersoon u bijna meteen doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die Tangent heeft: Jacqueline Klerkx, als orthopedagoge verbonden aan Fontys Fydes. U kunt haar ook rechtstreeks benaderen.

Als u voor de externe lijn kiest, kunt u daarna ook terecht bij de 'Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs' (beter bekend als 'de KOMM'). Elke stichting, dus ook Tangent, is daar verplicht bij aangesloten. Extern kunt u ook terecht bij de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Tenslotte terug naar de interne mogelijkheden. Met een klacht stapt men niet meteen naar de voorzitter van het College van Bestuur van Tangent, maar als het wenselijk gevonden wordt, is er die weg natuurlijk wel. En met klachten over het College van Bestuur stapt u logischerwijs naar de Raad van Toezicht van Tangent.

Tenslotte heeft Tangent een aantal jaren geleden ook een eigen onafhankelijke klachtencommissie in het leven geroepen. Medewerkers (maar ook ouders) kunnen met formele klachten ook altijd bij deze onafhankelijke commissie terecht.

Kortom: als er een probleem is, maak het dan bespreekbaar.

 

De contactmogelijkheden van de op deze pagina genoemde personen en organisaties (Arbo, Jacqueline Klerkx, de KOMM en de Interne Klachtencommissie) zijn verzameld op een pagina met nuttige adressen.

 

Downloads:
KOMM folder Klachtenregeling
Procedure klachtbehandeling onafhankelijke Klachtencommissie Tangent

Meer lezen:
Klachtbehandeling, hoe gaat dat in zijn werk?

 

Terug naar de vorige pagina

 

Contact

J. Asselbergsweg 80
5026 RR  Tilburg

T: 013 522 92 50
E: info@tangent.nl

Lees meer...