KindRijk wordt kindarm...

Op 22 juli gaat iedereen op vakantie. Na de zomerstop worden ongeveer 80 leerlingen verwacht. Alle betrokkenen bereiden zich daarop voor: er is scholing gepland en er zijn arbeidsovereenkomsten afgesloten.
Net vóór het einde van de vakantie bericht COA: er zijn nog twee leerlingen voor de Tangentschool, maar deze kinderen zullen echter ook op korte termijn vertrekken. Voor Tangent is dit het signaal om de school onmiddellijk weer te ontmantelen.

Dit is een teleurstellende gang van zaken. Voor Tangent ligt een financieel probleem op de loer. Voor personele kosten (volgend uit de afgesloten arbeidsovereenkomsten) en alle overige kosten ontbreekt dekking. Meer nog wordt een aanslag gepleegd op het gemoed van het personeel. Die aanslag doet extra pijn omdat door COA geen enkele inspanning wordt gepleegd die lijkt op respect voor de in de steigers gezette onderwijsactiviteiten vanaf 5 september.
Inmiddels heeft Tangent via de gemeente Tilburg van COA en OCW een toezegging ontvangen voor het tekort en gebrek aan dekking voor personele en materiële kosten.

Na deze ervaring stelt de organisatie vast dat loyaliteit danig op de proef is gesteld. Tangent werd in januari 2016 aangesproken op sociale betrokkenheid. Van medewerkers werd grote toewijding verlangd en hen werd gevraagd bijzondere inspanningen te verlenen. Hun grootse inzet ten gunste van onderwijs aan asielzoekerskinderen wordt ontkend: zonder één teken van hapering of twijfel wordt onderwijzend en ondersteunend personeel, én de sociale verbinding met hun doelgroep terzijde geschoven.
Tangent heeft in een brief aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen frustratie en teleurstelling geuit over deze gang van zaken. Er is op aangedrongen ervoor te zorgen dat in geval van een volgende opvangcrisis, onderwijsgevenden geen slachtoffer worden van ad-hoc-maatregelen door COA, dat zichzelf door deze aanpak een ongevoelig imago aanmeet.

4442