Onverwacht en teleurstellend...

Waar we in onze laatste nieuwsbrief van voor de vakantie nog spraken over de lijnen die we hebben uitgezet voor het nieuwe schooljaar, bleek de toekomst van onze school er ineens totaal anders uit te zien. Vol energie hebben we tot de zomervakantie en zelfs nog aan het begin van de vakantie gewerkt om een goede start te kunnen maken in september. Zoals gewerkt aan kernwaarden en visie van de school, rapporten geschreven en oudergesprekken gevoerd, verhuizing kleutergroep versneld georganiseerd (omdat deze ruimte op de Professor Cobbenhagenlaan per direct nodig was voor gebruik door COA), een planning gemaakt voor het nieuwe schooljaar, een schoolreisje gehad en een fijne jaarafsluiting gehad met ouders en kinderen. Een afsluiting die later ook meteen de definitieve afsluiting van de school bleek te zijn.

DippieDoe en postits

Tijdens de zomervakantie komt het bericht dat er geen nieuwe instroom meer komt aan de Professor Cobbenhagenlaan. Gezinnen met kinderen gaan worden herplaatst met als doel minder wisselingen van scholen voor de kinderen te laten plaatsvinden. In de vijfde vakantieweek lijken de cijfers die we van het COA krijgen nog positief; we tellen op dat moment nog voldoende kinderen voor drie groepen. In de laatste vakantieweek horen we vanuit COA dat er nog 2 leerlingen zijn.
Voor Tangent is dit het signaal de school per direct te sluiten.
Enorm teleurstellend voor alle betrokkenen! Met name ook omdat we in de weken erna horen van diverse scholen waar onze kinderen naar toe zijn gegaan, dat de kinderen binnen korte tijd weer zullen vertrekken van die school omdat ze een plek elders krijgen. Het verplaatsen van deze kinderen heeft dus in een aantal gevallen niet geleid tot minder wisselingen maar bij sommigen juist voor meer onrust in een voor hen toch al moeilijke tijd. 

Belangrijkste is dat de kinderen en hun familie nu in de meeste gevallen een betere plek hebben om te wonen! Dat maakt deze plotselinge wending voor ons als team een stuk draaglijker, al valt het sluiten van de school voor ons zwaar. We zijn in maart met een enorme gedrevenheid aan deze klus begonnen. Allemaal met eigen beelden en verwachtingen. Het gezamenlijk doel: een fijne en veilige school creĆ«ren voor de kinderen in deze voor hen onzekere tijd! Dat doel is in deze korte periode zeker bereikt, al hebben we allemaal het gevoel dat we nog niet klaar waren.

Ons rest nu aan de scholen waar kinderen naar toe zijn gegaan de onderwijskundige rapporten te overhandigen. Zij weten dan welke doelen zijn bereikt, welke stappen er zijn gezet en welke vervolgaanpak we adviseren. Hopelijk helpt dat voor onze kinderen om een goede start te maken op een nieuwe school. Met veel scholen hebben we inmiddels contact gehad en gegevens kunnen overdragen. Fijn!

Op 20 september hebben we KindRijk afgesloten tijdens een slotbijeenkomst waarin is teruggeblikt en gesproken over wat deze ervaring ons als team en als individu heeft gebracht. Voor iedereen een verrijking in alle opzichten! We hebben geleerd enorm flexibel te zijn, creatieve oplossingen te verzinnen en met alle onverwachte zaken die op ons pad kwamen hebben we samen een mooie school opgebouwd. De dagen waren nooit hetzelfde, onze planningen moesten regelmatig bijgesteld en aangepast worden.

2xteambijeenkomst

In deze laatste nieuwsbrief wil ik iedereen die betrokken was bij onze school enorm bedanken voor hun belangstelling en inzet!
Voor ons is KindRijk een onvergetelijke ervaring geworden, een mooi avontuur. Het was te kort maar krachtig!

Tot ziens in onderwijsland!

Kristel Borghs
directeur KindRijk