stelaertshoeve_gr_1.jpg

Disclaimer

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.
Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks en daarin geboden informatie, (vermeende) schade voortvloeiend uit uw bezoek of uit het gebruik van informatie die op de site wordt verstrekt.

 

Colofon

Fotografie: Erwin de Rooy, Tilburg
Webdesign en bouw: Kommotiv, Deventer
Webredactie: Marijke van Oploo