Twee weten meer dan één. Wat weten ruim vijfhonderd Tangent-collega's dan wel niet? Die gedachte leidde vorig jaar tot het idee de tweejaarlijkse studiedag van Tangent eens op een heel andere manier te organiseren. Niet met zijn allen in een grote zaal en op één locatie, maar bij elkaar op bezoek om te halen en te brengen. Op maandag 27 oktober, de dag na de herfstvakantie, is het zover.

Op het programma staan onder andere 24 inspirerende themabijeenkomsten, verdeeld over de 16 scholen. De collega's die de bijeenkomsten aan het voorbereiden zijn, zullen zorgen voor boeiende, relevante inhoud. Maar ze zullen vooral ook ruimte maken voor een gezamenlijke dialoog. Ieders inbreng in kennis, ervaring en ideeën is daarbij welkom. We gaan leren van, maar zeker ook met elkaar. Als deelnemer neem je de opbrengst mee naar je eigen school, om deze 's middags uit te wisselen met collega's.

Voor, tijdens en na afloop van de studiedag kun je je gedachten, inzichten, ideeën, bronnen enzovoort ook delen via sociale media:

  • gebruik hashtag #2710 op Twitter, Facebook of Instagram
  • plaats een berichtje op www.facebook.com/studiedagtangent
  • mail naar ernomijland@gmail.com of
  • doe actief mee met de digitale toepassingen die de begeleiders van de bijeenkomsten aanreiken.

Op het stafbureau verzamelen en verwerken we dit allemaal in een 'live blog', te vinden op de homepage van Tangent. Hierop kun je tijdens én na afloop van de studiedag informatie vinden over wat anderen hebben ervaren.


Het programma in het kort:

8.30 uur: Inloop en rondleiding op de school door de directeur
8.50 uur: Officiële start van de studiedag (video via een 'live blog')
9.00 uur: Themabijeenkomst
12.00 uur: Lunch (als afsluiting van de ochtend)
Na de lunch gaat iedereen naar de eigen school
13.30 uur : Uitwisseling met eigen collega's op de eigen school
15.30 uur: Plenaire afsluiting (videoclip Tangent-lied op 'live blog')
Afsluiting op de eigen school met een borrel met hapjes


De 24 thema's:

Achthoeven - Structureel coöoperatief leren [1]
Achthoeven - Werken met vakwerkgroepen [2]
Berkeloo - Dyslexie: uitbehandeld! Wat nu? [4]
Berkeloo - Sociaal-emotionele begeleiding in de plusklas [5]
Pr. Bernhard - Begrijpend lezen [6]
Den Bijstere - SWPBiS in de praktijk [8]
St. Caecilia - Handelend rekenen (Parwoo) [9]
St. Caecilia - Tablets in het onderwijs [10]
De Cocon - Communicatie met ouders [11]
d'n Hazennest - Advies groep 8 (schoolverlaters) [13]
d'n Hazennest - Oudercommunicatie / sociale media [14]
De Kleine Akkers - Differentiatie in je groep [15]
Lochtenbergh - Routines in de kleutergroep [16]
Lochtenbergh - Ouderbetrokkenheid [17]
De Kring - Pedagogische tact [18]
De Kring - Aanbod HB in de (stam-)groep [19]
Regenboog - Zorgroute reken & DI model [20]
Stelaertshoeve - Cultuur met kwaliteit: muziek [24]
Stelaertshoeve - Sociaal-emotionele ontwikkeling [25]
Vlashof - De vreedzame school [26]
Wichelroede - Hoe maak je tijd voor cultuureducatie [28]
Wichelroede - Een krachtige leeromgeving [29]
Wildschut - Coöperatief leren.... morgen in de groep [31]

[Erno Mijland]