JoepBarthelomeus
De komende maanden is er nieuw gezicht te zien op het stafbureau van Tangent en mogelijk kom je de man die bij het gezicht hoort tegen op je eigen school. Joep Bartholomeus doet een onderzoek naar werkdruk en de manier waarop we ons werk binnen Tangent organiseren. Waarom?

Werkdruk in het primair onderwijs neemt toe. Ook binnen Tangent merkt het CvB dat het personeel in toenemende mate werkdruk ervaart.

Niet iedereen die aan werkdruk wordt blootgesteld, krijgt stress krijgt of wordt ziek. Maar overall heeft werkdruk aantoonbaar een aantal zeer negatieve gevolgen. Wanneer werknemers gedurende langere periode werkstress ervaren, bijvoorbeeld omdat de werkdruk hoog blijft en er onvoldoende herstelmomenten zijn, kunnen werknemers gezondheidsklachten ontwikkelen. Tevens neemt de kans op arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid toe.

Het blijkt dat in Nederland bij veel schoolbestuurders werkdruk aandacht heeft, maar dat er vrijwel geen beleid is gemaakt en maatregelen zijn geïmplementeerd om werkdruk aan te pakken. Het CvB wil met de directeuren vooruitlopen in Nederland in de bestrijding van werkdruk, met als beoogd resultaat meer werkplezier en (dus) duurzame inzetbaarheid. Met als beoogd vervolgeffecten een lager verzuim en hogere kwaliteit van het onderwijs.

Voor de aanpak van werkdruk is geen universeel toepasbare aanpak beschikbaar die bruikbaar is voor alle organisaties. De aanpak van werkdruk vraagt om maatwerk. De komende tijd zal Joep gesprekken voeren met de schoolleiders en het personeel op de scholen.

In het onderzoek staat de organisatie van het werk centraal, omdat wat bekend is van maatregelen ter bestrijding van de werkdruk de maatregelen gericht op de organisatie van het werk over het algemeen het meest positief bevonden worden. De relatie tussen scholen onderling en het stafbureau wordt daarbij dus ook onderzocht. Kernvraag is: hoe kunnen we elkaar helpen, zodat we zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de ontwikkeling van de kinderen. Want uitgangspunt is: kind staat centraal.

Heb je vragen of wil je iets kwijt over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joep via joepbartholomeus@intermin.nl of 06-14437890.