Sinds afgelopen mei wordt er hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe ‘Kindcentrum De Kring’ in Rijen. Daar zijn vanaf schooljaar 2014-2015 basisschool De Kring en Kinderopvang Humanitas gevestigd. De gemeenteraad neemt in deze periode een besluit over de locatie van de nieuwe sporthal. Er zijn drie mogelijke locaties, één ervan is dicht bij de nieuwe school en te bereiken zonder obstakels. Een andere is veel verder weg: twintig minuten heen en twintig minuten terug.

Directeur Frank Storm doet er alles aan om te voorkomen dat de keuze valt op de ver weg gelegen locatie. Hij koos ervoor om met de kinderen aan de wandel te gaan om zo aan te tonen dat de route te lang is en vol gevaren zit. Zo moet er een oversteek bij een rotonde gemaakt worden: een zeer druk verkeersknooppunt. Met een grote groep kinderen en maar een begeleidende leraar is het niet veilig. Bovendien kost de wandeling teveel onderwijstijd.

Wandeling-1-IMG 2310

Op een donderdagmiddag liep stamgroep De Kikkerpoel met juf Evelien van de bouwlocatie van de nieuwe school naar de verre locatie Moerstraat. Maar de kinderen van groep 2/3 liepen niet alleen. Naast de wethouders mevrouw A. v.d. Veen en mevrouw A. Zwarts (portefeuillehouder van sporthal en zwembad) liepen ook raadsleden van de PvdA, CDA en Gemeentebelangen mee. De fracties van de VVD en Kern '75 hadden zich voor de lange wandeling afgemeld. De pers was vertegenwoordigd door de heren Willemen van het Weekblad van Gilze en Rijen en Den Exter van BN De Stem.

Wandeling-2-IMG 2320

De kinderen legden de ruim 900 meter af in 20 minuten. Ze liepen door de wijk en staken ze twee keer een druk verkeerspunt over nabij de rotonde. Gelukkig waren er voor deze gelegenheid verkeersbrigadiers.
Voor de kinderen van De Kikkerpoel was het een bijzonder uitje. Gezellig in de auto's naar de nieuwbouwlocatie, maar de wandeling vonden ze toch wel erg lang. De opluchting was groot toen het einde was bereikt. En nog groter toen ze hoorden dat ze de route niet nog eens hoefden te lopen.
Van de 18 kinderen steken er 17 hun vingertje op bij de vraag van de journalist of ze de wandeling te lang vonden. Eén verwoordt de gevoelens van de meerderheid: “Veel te ver. Dan ben je al moe voor de gymles begint. En dan moet je ook nog eens teruglopen.”

Wandeling-3-IMG 2322