handschoenenNatuurlijk is het een goede traditie om eens per jaar een dag tot Dag van de Leraar te benoemen. Onderwijsgevenden, en overigens ook al die mensen die in de ondersteuning het werk van die leerkrachten mogelijk maken, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Hun inzet voor de kinderen die aan hen toevertrouwd zijn, is boven alle twijfel verheven. 
Toch werkt die symbolische waardering alleen als dat ondersteund wordt door waardering in de dagelijkse praktijk.

De nieuwe cao die onlangs van kracht is geworden laat zien dat er erkenning is voor de enorme hoeveelheid werk die er door onderwijsgevenden verzet wordt, en dat om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het onderwijs te bevorderen, er middelen vrijgemaakt worden. 
Ook binnen Tangent hebben we, naast die cao, middelen vrijgemaakt om in het kader van duurzame inzetbaarheid in te zetten op de verlaging van werkdruk.

Daarnaast is het aardig om de symbolische waardering gepaard te laten gaan met een klein presentje. Een gadget, maar toch…
Dit jaar hebben we geprobeerd een link te leggen naar de studiedag van 27 oktober. Tijdens die studiedag wordt van alle personeelsleden verwacht dat ze - gebruikmakend van sociale media - hun ervaringen, verwonderingen, etc. met elkaar delen. Geëigende middelen daartoe zijn tablets en mobiele telefoons.
Tangent wil graag dat je dat met warmte en dus ook met warme handen kunt doen. Ons presentje voor dit jaar garandeert dat je je mobiel ook als het koud is kunt gebruiken.

Het College van Bestuur van Tangent dankt jullie allemaal voor wat je het afgelopen jaar voor al die bijna 5000 kinderen die dagelijks door hun ouders aan ons toevertrouwd worden, gedaan hebt. Dank voor jullie tomeloze inzet en hoge kwaliteit!