UITNODIGING: op 22 april 2015 vanaf 19.30 uur wordt de tweede inspiratieavond gehouden. Locatie: basisschool St. Caecilia in Berkel-Enschot. 
Op initiatief van de taalcoördinatoren van Tangent zal Dr. Kees Vernooij een presentatie komen geven. Hij is een autoriteit op het gebied van lees en taalonderwijs.

Kees VernooijDr. Kees Vernooij:
Begrijpend lezen doet ertoe! Maar wat werkt?

Alle lezen is begrijpend lezen en begrijpend lezen is de essentie van geletterd zijn. Goed 'begrijpend' kunnen lezen is cruciaal voor de schoolloopbaan en het latere maatschappelijk functioneren. Op school heb je begrijpend lezen bijna bij alle vakken nodig, ook bij rekenen. Begrijpen is immers de essentie van lezen en begrijpend lezen is fundamenteel voor school- en maatschappelijk succes!

In Nederland is begrijpend lezen dikwijls verward met het kunnen omgaan met leesstrategieën. De hoge verwachtingen die men in de jaren negentig van de vorige eeuw had over leesstrategieën en bepaalde woordenschataanpakken zijn niet uitgekomen (zie o.a. Vernooij, 2013). Over het verbeteren van de praktijk van begrijpend lezen bestaan in Nederland de nodige misverstanden. Vaak wordt vergeten dat juist technisch lezen en woordenschat van cruciaal belang zijn voor het begrijpend lezen en de pijlers zijn waarop het begrijpend lezen rust. Onvoldoende vaardigheid in technisch lezen leidt tot lezen op woordniveau, terwijl begrijpend lezen vraagt om te lezen op zins- en tekstniveau.
Een slechte taalvaardigheid, onvoldoende technisch lezen en een beperkte woordenschat verklaren meestal waarom een deel van de leerlingen veel moeite heeft in het omgaan met teksten en zich geen competente lezer voelt.

De nieuwe inzichten vragen dus om een integrale aanpak van taalvaardigheid, technisch lezen, woordenschat en het omgaan met teksten.
Het is van cruciaal belang voor het begrijpend lezen dat het hele team - van groep 1 tot en met groep 8 – zich daarvoor verantwoordelijk voelt.

Kees Vernooij Leerkracht24