Op woensdag 11 maart verzamelden de kinderen van De Kring zich om 11.00 uur op de bouwlocatie van hun nieuwe school. Ze kwamen samen met veel ouders op de fiets en met auto's en werden op de locatie ontvangen met muziek. Voordat de groepen een rondleiding kregen in het nieuwe gebouw was er een officieel moment met maar liefst drie onthullingen. Deze drie onthullingen werden verricht door de wethouder van Onderwijs (mw. Aletta v.d. Veen), de directeur van De Kleine Wereld (Edwin Spaan) en de voorzitter van het college van bestuur van Tangent (Charles Dams). Ze werden alledrie geholpen door de kinderen die in de kerstmusical de rol hadden van burgemeester, de burgemeestersvrouw en de politieagent.

150311-Open-Dag

De wethouder herinnerde aan de bijeenkomst op dezelfde plek in mei 2014, toen de kinderen en de wethouder elk de eerste paal sloegen. We zijn negen maanden later en er staat een gebouw waar we voor het eerst een kijkje in kunnen nemen. Zij onthulde het eerste doek met de naam en het logo van het kindcentrum Rijen. De kinderen ontvouwden tegelijkertijd hun vlaggetje met het nieuwe logo en zwaaiden enthousiast met het vlaggetje.

Edwin Spaan van De Kleine Wereld onthulde met de kinderen het doek met de locatienaam van De Kleine Wereld: De Vliegwereld. Inzenders van deze naam ontvangen een cadeaupakket.

Als laatste onthulde Charles Dams met de drie kinderen het nieuwe logo van De Kring. Dit logo sluit mooi aan bij het logo van het kindcentrum Rijen. In de komende maanden wordt het oude logo geleidelijk vervangen door het nieuwe logo.

150311 Open Dag-2

Nadat de kinderen met een oorverdovend applaus de bouwvakkers en de aanwezige directeuren van Willemz Bouwbedrijf bedankten voor hun inzet konden de rondleidingen beginnen.