Project X is de titel van een experiment dat alle groepen van basisschool De Wichelroede gedurende de hele maand maart uitgevoerd hebben. Nadat enkele teamleden deelgenomen hadden aan een workshop 21 century skills ontstond het idee om minder methodegebonden, met meer inbreng van de leerlingen te gaan werken. Maar niet vrijblijvend: de lesdoelen binnen de verschillende methodes en de in het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) van SLO uitgewerkte kerndoelen van alle leergebieden, moesten in het vizier blijven en gerealiseerd worden, maar zouden wél aldoende op een uitdagende wijze in elkaar grijpen.

Project X startte met brainstormsessies in de klas: rond welk thema gaan we alle lessen combineren? Als bij toeval kwam in bijna elke klas het thema Wichelroede Winkelcentrum bovendrijven. Zo werd een boerderij, een bakkerij, een restaurant, een kringloopwinkel, een kledingboetiek, een sportwinkel, een sterrenzaak... in de steigers gezet.

Het Project is gestart! Op de onderbouw is een toneelstuk opgevoerd door de leerkrachten in het thema boerderij. Op de bovenbouw waren alle deuropeningen afgeplakt met een grote X van roodwit lint. De winkels zijn under construction. U komt toch ook een kijkje nemen vrijdag van 11:30 tot 12:30 uur?

De kinderen hadden niet alleen inbreng in de keuze van het thema, maar ze werkten het ook uit en leerden alles wat ze anders via de methodes hadden moeten leren, en zelfs meer.
Samenwerkend in subgroepjes namen de kinderen verschillende aspecten van hun winkel onder de loep en gingen ermee aan de slag, waarnaar de terugkoppeling naar de rest van de klas in de vorm van een demonstratie of powerpointpresentatie volgde.
De taak van de leerkracht was duidelijk anders dan tijdens het geven van de methodegebonden lessen. Meer begeleidend, vragen stellend, motiverend, structuur en leerdoelen bewakend.

Tijdens de vier weken dat de groepen aan Project X werkten, kwamen specialisten uit het bedrijfsleven in de klas vertellen. Hoe brengt een ober een stapel vuile borden, glazen, schalen en bestek terug naar de keuken, zonder alles uit zijn handen te laten vallen? 

Ook waren er excursies naar bijvoorbeeld een graanmolen, een kringloopwinkel of een restaurant. Kinderen maakten zelf afspraken, vragen en verslagen.

Nieuwsgierig geworden? In de eerstvolgende papieren versie van de Tango staat een uitgebreid artikel met interviews, reacties van leerlingen en foto's van Project X, waarbij aansluitend 21 century skills en het TULE-project van SLO onder de loep gelegd worden.

div-fotoos-project-X 

[Peter Vervloed]