zonnebloemen-727 

Dat de Zomerscholen in Udenhout en in Stokhasselt afgelopen jaar een doorslaand succes waren, is in de Tango uitgebreid beschreven. Het verbaast dan ook niet dat het bericht dat we ook dit jaar weer tijdens de zomervakantie op  twee ‘Tangent-plekken’ zomerscholen kunnen organiseren met veel plezier ontvangen werd. Ondertussen is de officiële uitnodiging voor de opening van De Summerschool Vlashof/Stokhasselt de deur uit. Iedereen is uitgenodigd om op 21 juli om 10.00 uur die opening op basisschool De Regenboog mee te maken.

We zagen vorig jaar dat die twee zomerscholen hele verschillende scholen zijn en dat werpt de vraag op waar dit fenomeen, want dat is het in Nederland ondertussen, vandaan komt.
In het voortgezet onderwijs is de zomerschool geïntroduceerd als een “tweede-kans-activiteit”. Leerlingen die zijn blijven zitten, krijgen de kans om in de zomervakantie extra lessen te volgen en toetsen opnieuw te maken, zodat ze alsnog de kans krijgen te worden bevorderd naar het volgende leerjaar. De achtergrond van deze experimenten is dat onderzoek aantoont dat doubleren bijzonder weinig rendement heeft.
In het primair onderwijs is de zomerschool ontstaan vanuit de gedachte dat scholen vaker en langer open zouden moeten zijn. Ook het idee dat voor een substantiële groep kinderen die zomervakantie veel te lang duurt en dat die lange vakantie er voor zorgt dat een deel van de verworven kennis weer wegzakt, heeft het idee van de zomerschool gevoed.
Ook in Tilburg heeft een motie van D66 om activiteiten te ontplooien op weg naar scholen die 52 weken open zijn, geleid tot investeringen in een aantal zomerscholen.

Het is goed om te zien dat op twee zulke verschillende plekken als Udenhout en Vlashof/Stokhasselt zich twee zomerscholen ontwikkelen die, elk geënt op hun eigen populatie, op een heel eigen manier inhoud geven. In Vlashof/Stokhasselt is sprake van een stevige problematiek van achterstanden en daar is de zomervakantie vaak een moeilijk te tackelen onderbreking in de taalontwikkeling. In Udenhout is ontwikkeling van talenten op basis van het concept Meervoudige Intelligentie het uitgangspunt.

Hoe verschillend die scholen ook zijn, dat alle activiteiten vooral gestuurd worden door veel plezier bij kinderen, was vorig jaar zo en zal dit jaar niet anders zijn. 
[Charles Dams]