Mozes--Voor op uw - al dan niet digitale - prikbord...

Op uitnodiging van de werkgroep Taalcoƶrdinatoren heeft Dr. Kees Vernooij op woensdag 22 april in de aula van de St. Caeciliaschool een presentatie gegeven. Hij is een autoriteit op het gebied van lees- en taalonderwijs.
Meer dan honderd belangstellenden (vol!) lieten zich door Kees Vernooij inspireren en genoten van zijn vaak humoristische betoog, waarbij hij enig cynisme niet uit de weg ging. Maar hij sloeg ook spijkers met koppen en bleef hameren op het vernieuwen van het begrijpend leesonderwijs.

Als Kees Vernooij een moment in de huid van de profeet Mozes had kunnen kruipen dan zou hij met de volgende tien 'geboden' de berg afgedaald zijn:

  1. Stop met het inslijpen van leesstrategieƫn. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat die ondanks hoge verwachtingen niet blijken te werken.
  2. Technisch lezen vormt de basis van lezen en is misschien het belangrijkste vak in het onderwijs.
  3. Alle lezen is begrijpend lezen en begrijpend lezen is de essentie van geletterd zijn.
  4. We moeten de tendens dat kinderen vanaf de bovenbouw minder plezier in lezen hebben en steeds meer vermijdingsgedrag vertonen, zien te stoppen.
  5. Onderzoek heeft aangetoond dat de woordenschat in de kleutergroep het niveau van het begrijpend lezen in de middenbouw bepaalt, dus je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de verrijking van de woordenschat.
  6. Een goede les begrijpend lezen bestaat uit de volgende onderdelen: een gedetailleerde doelomschrijving, een tekst die centraal staat, preteaching, een duidelijke uitleg, in duo's lezen, feedback, creatieve activiteit als afsluiting.
  7. Als we weten dat 50% van de kinderen thuis nooit leest, kunnen we het belang van lees- en boekpromotie moeilijk onderschatten.
  8. De nieuwe inzichten vragen om een integrale aanpak van taalvaardigheid, technisch lezen, woordenschat en het omgaan met teksten.
  9. Het is van cruciaal belang voor het begrijpend lezen dat het hele team zich daarvoor verantwoordelijk voelt.
  10. Lees en herlees!

[Peter Vervloed]