DSCN0393-Marco-Ineke

Hart voor medezeggenschap hebben ze, de vertrekkende en aankomende voorzitter van de GMR van Tangent. Nu deze functiewisseling aan de orde is, is dat een mooie aanleiding voor de Tango-redactie om terug te kijken met Marco van Groos op zijn lange (G)MR-verleden en kennis te maken met Ineke Andries.

Het is een goede gewoonte dat het voorzitterschap van de GMR bekleed wordt door iemand uit de geleding ouders. Dat betekent overigens ook dat als van de betreffende ouder de jongste spruit de school verlaat, ook het lidmaatschap van de GMR eindigt.
Dat laatste 'overkomt' aan het einde van dit schooljaar scheidend voorzitter van de GMR, Marco van Groos. Na 11 jaar MR van de prins Bernhardschool en 11 jaar lid van de GMR waarvan hij vanaf 2007 voorzitter was, moest de GMR op zoek naar een nieuwe voorzitter. En Marco zou Marco niet zijn als hij niet ruim voor zijn afscheid aan kon kondigen dat Ineke Andries bereid was gevonden hem op te volgen.
De redactie van de Tango sprak met hen beiden en probeerde te achterhalen wat hen drijft.

Marco heeft al die jaren met zijn hele ziel en zaligheid veel tijd in de MR/GMR gestopt. Zijn belangrijkste drijfveren zijn geboren uit idealisme. Dat geldt bij Marco overigens niet alleen voor het werk voor MR/GMR, ook over zijn werk - Marco heeft een eigen ICT-bedrijf - hoor je hem zeggen dat hij werkt om te leven en niet leeft om te werken. Dat hij er bewust voor kiest om er voor zijn gezin te zijn, in plaats van alleen maar te werken. Dat is overigens ook zijn antwoord op de vraag wat hij met al die vrije tijd gaat doen: "Ik wil er nu nog meer voor mijn kinderen zijn nu ze in de puberteit komen".
Ineke, jurist bij de gemeente Dongen (aanbestedingen, maar ook trouwambtenaar) heeft drie kinderen. De jongste twee, een tweeling, zitten op basisschool De Cocon. Daar zit Ineke sinds 4 jaar in de MR. Sinds twee jaar is ze ook actief lid van de GMR.

In de vergaderingen van de GMR valt Ineke op als iemand die goed kan samenvatten, goed kan terugpakken om de lijn van het gesprek vast te houden en vooral als iemand die niet veel, maar wel de goede vragen stelt. Marco benoemt die zaken als de belangrijkste argumenten voor de GMR om Ineke te vragen het voorzitterschap te overwegen.
Ineke heeft daarop 'ja' gezegd omdat ze zich goed realiseert dat de wereld groter is dan De Cocon. Dat beleid vaak op het niveau van Tangent gemaakt wordt en omdat ze geboeid is door de 'het grotere geheel'.
IMG 1752-voorzittershamerHet idealisme van waaruit Marco zijn motivatie haalde, is ook een substantieel deel van de motivatie van Ineke, getuige haar uitspraak: "Wij dienen het belang van leerkrachten, ouders en kinderen van Tangent".

Marco laat een prima bezette GMR achter (dat was wel eens anders) aan Ineke die met haar inzet op luisteren, communicatielijnen open houden en het-hele-plaatje pakken toekomstbestendigheid van de GMR garandeert.
Tijdens de laatste GMR-vergadering van dit schooljaar op 6 juli 2015 werd Marco door zijn mede-GMR-leden verrast met lekkere taart die versierd was met een voorzittershamer van formaat!

[Charles Dams]