zwangerschaps--en-bevallingsverlof-800x400

Door afspraken die op 29 april 2015 zijn gemaakt over de Cao PO, treden er veranderingen op voor het zwangerschapsverlof vanaf 1 augustus 2015. Het gaat met name over zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met vakantieverlof. En specifiek over de vraag: heeft een vrouwelijke werknemer recht op compensatie als de zomervakantie samenvalt met haar zwangerschaps- en/of bevallingsverlof?
De introductie van de 40-urige werkweek heeft gevolgen voor de manier waarop wordt omgegaan met verlof uit de Wet arbeid en zorg (zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof). Deze verlofvormen kunnen wettelijk niet samenvallen met vakantieverlof. Dat betekent dat als deze verlofvormen samenvallen met gepland vakantieverlof, het vakantieverlof op een later moment – in overleg met de werkgever – alsnog kan worden genoten. De compensatieregeling zoals beschreven in artikel 8.2 lid 6 en 8B.1 lid 3 van de CAO PO vervalt hiermee.

Als zo'n situatie voor je van toepassing is, en je hebt er meer informatie over nodig, neem dan contact op met je directeur.