artikelBD

 

Ruler-denBijstere

Op Den Bijstere is het team het schooljaar goed begonnen met een mooi kunstwerk bij de ingang voor de kinderen. Alle collega's hebben een vakantiefoto ingestuurd die een relatie had met een van de kernwaarden van onze school; in beweging, verbondenheid, eigenaarschap en onderzoeken. Die foto's samen zijn een prachtige collage geworden waarbij deze kernwaarden centraal staan!

Start-schooljaar-DB

Kindgesprekken op Den Bijstere
Alle leerkrachten van Den Bijstere zijn gestart met het voeren van kindgesprekken. Vanuit het kernwoord "eigenaarschap" zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met alle kinderen en hun ouders. Het gesprek was erop gericht het kind te leren kennen, de talenten van het kind in beeld te krijgen en de leerbehoeften van het kind in kaart te brengen.
Reactie van een ouder: "Het is fantastisch om te zien hoe serieus je kind wordt genomen in zijn eigen ontwikkeling. Ook stond ik versteld van de kennis die hij had van zijn eigen talenten en behoeften en hierover in gesprek ging." 
Een mooie ontwikkeling waar we trots op zijn!

 

Ruler-Berkeloo

Berkeloo opende het schooljaar met een optreden van Junior Songfestivalfinaliste Myrthe op het schoolplein.

Myrthe-Berkeloo 

Groene, rode kaarten, maar ook spekjes werden uitgedeeld door de kinderen van groep 8 van Ardi. Deze week werd er door deze kinderen "gecontroleerd" op het stilstaan en parkeren rondom school. Hiermee stond Berkeloo extra stil bij onveilige situaties als kinderen gehaald en gebracht worden. Iedereen bedankt voor de sportieve medewerking!

VerkeersactieBerkeloo

 

Ruler-wgCoaching

De werkgroep Coaching heeft weer enorm veel zin in een schooljaar vol nuttige coachwerkzaamheden!
Hieronder v.l.n.r.: Lidewijn van Kuppevelt, Sandra van den Broek, Guus Moolhuijsen, Esther Vingerhoets en Milo Bernard.
Meer informatie over de werkgroep Coaching: http://www.tangent.nl/intranet/arbeidsvoorwaarden/coaching.

coachwerkgroep