De tijd dat een loonstrook via de post werd thuisbezorgd ligt achter ons. Na een een periode waarin de salarisstrook per post verzonden werd én ook te downloaden was, moet sinds begin juni iedereen zelf de salarisstrook ophalen via de website van Concent. Veel medewerkers zijn daar al aan gewend, maar er zijn collega's die nog nooit hebben ingelogd. Toch is dat belangrijk, want in de toekomst komt via deze weg meer belangrijke informatie beschikbaar. Ook je jaaropgave voor de belastingdienst zul je zelf moeten ophalen.

Sinds begin dit schooljaar zijn alle mailadressen gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor het inloggen:het mailadres moet worden aangepast. 
Hieronder de procedure: 

Je hebt al eerder ingelogd:
1. Ga naar website: https://insite.mijnconcent.nl/Tangent 
2. Vul bij de gebruikersnaam het nieuwe Tangent e-mailadres in.
3. Vul bij wachtwoord het huidige - bij de gebruiker bekende – wachtwoord in.

Je hebt nog nooit ingelogd:

1. Ga naar website: https://insite.mijnconcent.nl/Tangent 
2. Vul bij de gebruikersnaam het nieuwe Tangent e-mailadres in.
3. Klik op ‘wachtwoord vergeten’.
4. Via e-mail wordt een wachtwoord toegestuurd.