Het team van De Vlashof is dit schooljaar gestart met het inzetten van speelplaatskisten. Waarom?
Vorig schooljaar waren er met regelmaat problemen tussen kinderen tijdens het buiten spelen. Als de kinderen daarna weer naar binnen kwamen, moesten er vaak eerst brandjes worden geblust, voordat er weer met lesgeven kon worden begonnen. Hier ging veel kostbare onderwijstijd mee verloren. Het team signaleerde onder andere dat veel kinderen het moeilijk vonden om samen te spelen.
Het team is met elkaar gaan nadenken over hoe dit te kunnen veranderen. Naast het implementeren van de vijf Gouden Vlashofregels en werken aan sfeer in de groep, wilden de leerkrachten het samen spelen bij de kinderen bevorderen door. Dit doen ze door het aanleren van diverse buitenspeelspelletjes tijdens de gymlessen door de vakleerkracht. Bovendien gaan ze speelplaatskisten inzetten.

De eerste maand van het schooljaar is er in alle groepen gewerkt aan het klimaat, sfeer in de groep. Daarbij werd op maandag van de eerste schoolweek in alle groepen het idee van speelplaatskist gelanceerd.
Voor elke groep was er een budget van € 60,00 beschikbaar voor de speelplaatskist. De kinderen mochten op dinsdag (de 2e schooldag) zelf kiezen welke buiten-speelmaterialen ze in hun groepskist wilden hebben. Ze moesten daarbij rekening houden met het budget. In alle groepen waren folders met buiten-spelmaterialen waar ze uit konden kiezen. Alle groepen hadden 's middags hun boodschappenlijstjes klaar. Diezelfde middag nog gingen enkele leerkrachten de inkopen doen. Toen de volgende ochtend de kinderen weer naar school kwamen, stonden bij binnenkomst de speelplaatskisten van alle groepen klaar in de aula.

In alle groepen werd er gedurende de dag geoefend in het spelen met de diverse spelmaterialen. Daarnaast werd er met elkaar nagedacht over: Hoe gaan we met deze spullen om? Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de kist van onze groep compleet blijft? De verantwoordelijkheid werd hiermee bij de leerlingen gelegd. De kinderen kwamen zelf op het idee om op toerbeurt de verantwoordelijkheid te hebben voor de speelplaatskist. Er moest een lijstje in met de inhoud van de kist, zodat je wist wat er in moest zitten. Dan kun je na afloop van de speeltijd controleren of alles er is. Wie de kist mee naar buiten en weer mee naar binnen neemt, werd met elkaar afgesproken, enz.

Zo gezegd zo gedaan. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. We mogen zeggen dat de ingezette interventie bij de start van dit schooljaar zijn vruchten aflevert. Daarbij zijn de speelplaatskisten een succes. De kinderen spelen veel gevarieerder en het buitenspelen verloopt veel prettiger dan vorig schooljaar. In alle groepen kan mede hierdoor, na de pauze gewoon verder gewerkt worden en gaat niet veel kostbare onderwijstijd verloren aan het oplossen van ruzies.

spelmateriaal

[Team De Vlashof]