De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.
Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende werking van uitgaat.

Wist je dat …
wij heel hard aan het werk zijn met De Vreedzame School?

Wist je dat …
Elke groep eigen ‘klassenafspraken’ heeft opgesteld waar iedereen het mee eens is? Naar aanleiding van lessen van De Vreedzame School zijn deze afspraken tot stand gekomen. Elke afspraak is door de kinderen zelf geformuleerd, zodat iedereen het ermee eens is.

Wist je dat …
Wij dit jaar voor het eerst mediatoren in gaan zetten? Een aantal kinderen uit groep 7 en 8 worden opgeleid tot mediator en gaan zelf conflicten oplossen. Ze houden hierbij rekening met de gevoelens van beide partijen en blijven zelf neutraal. Zo worden de kinderen medeverantwoordelijk voor een fijne sfeer op school.

Wist je dat …
Je verschillende ‘petten’ kan dragen als je reageert op een ander? Zo is er de ‘rode pet’ waarbij ‘hard’ wordt gereageerd en de ‘blauwe pet’ waarbij ‘zacht’ wordt gereageerd. Wij leren de kinderen op school de ‘gele pet’ te dragen: praat er samen over en kom tot een win-win-oplossing. Zo voelen wij ons allemaal gehoord en gezien, omdat we rekening houden met elkaars belangen.

Wist je dat … 
Iedereen eigen taken heeft in de klas waar hij of zij verantwoordelijk voor is? De kinderen solliciteren en zijn dan enkele weken verantwoordelijk voor hun eigen taak. En als je een keer je taak niet uit kan voeren, ben je er verantwoordelijk voor dat iemand jouw taak overneemt. Zo dragen wij allemaal ons steentje bij en leren we omgaan met verantwoordelijkheden.

Wist je dat … 
Wij elkaar zo veel mogelijk ‘opstekers’ geven? Een opsteker is een compliment. Het is fijn om een opsteker te ontvangen. Ook is het fijn een opsteker te geven.
Afbrekers geven wij elkaar niet. Dan zeggen we vervelende dingen over en tegen elkaar. Natuurlijk mag je elkaar wel tips geven. We proberen elkaar zo veel mogelijk te helpen, maar natuurlijk wel op een manier die voor iedereen fijn voelt.

[Team Achthoeven]