Onderhandelaarsakkoord voor cao PO 2016-2017


De hoofdpunten van het akkoord:

  • Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd.
  • Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
  • Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro.
  • Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
  • De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepakt.

Bekijk het volledige onderhandelaarsakkoord en/of het gezamenlijke persbericht van de PO-Raad en de vakbonden. Meer informatie op de website van de PO-Raad.