Snakken naar een frisse, moderne en sfeervolle leeromgeving

Wat zijn de ingrediënten voor een nieuw schoolgebouw?
• Een heel oud schoolgebouw... want er moet tenslotte iets vervangen worden.
• Een enthousiast team... want zij leggen al hun ideeën op tafel en weten wat er nodig is.
• Een bereidwillige gemeente... want de nieuw te bouwen school met openbaar schoolplein moet blikvanger in wijk en dorp zijn.
• Een meedenkend bestuur... want soms is de wens groter dan de gedachte.
• Ouders en kinderen... want tenslotte 'doen' we het natuurlijk voor hen.

En natuurlijk zijn er nog veel meer voorwaardelijke zaken die bij nieuwbouw horen. Goede ideeën starten ook op de tekentafel, dus een juiste architectenkeuze is onontbeerlijk. Op dit moment van schrijven hebben we er al een tweetal 'selectiedagen' op zitten. Op de eerste dag stelden zeven architectenbureaus zich aan ons voor. "Ons" is uiteraard vertegenwoordiging vanuit de gemeente, bestuur en de school.
Zeven presentaties dus, waarin de architecten op basis van het opgestelde 'plan van eisen' hun visie verbeeldden. Ze moesten uiteraard rekening houden met straatbeeld, functionaliteit van het gebouw, duurzaamheid tonen, onderscheidend zijn en reden geven om ze uit te nodigen voor de volgende ronde. Een lange zit, maar aan het eind van de dag was het voor de projectgroep duidelijk: drie partijen gingen 'door', zonder wildcard. Opvallend: de lokale architect redde het niet…
Tijdens de tweede ronde hadden de architecten de opdracht een voorlopig schetsontwerp aan te dragen. Voor ons als school moesten ze de belangrijke vraag beantwoorden hoe zij ons onderwijskundig (M.I.-)concept vertaald hadden in (en rondom) het gebouw. Ook eerder genoemde elementen als duurzaamheid en uiteraard het kostenplaatje werden in deze tweede beoordeling gehanteerd. Alle drie de kandidaten kregen cijfers van de jury en zonder twijfel is er op dit moment een winnaar. De naam van de architect die de opdracht gegund wordt, kan nog niet bekend worden. Ook in een bouwproces is zorgvuldige communicatie evident. Parallel aan het bouwproces loopt een communicatieplan: informatiebrieven, facebook, bewonersbijeenkomsten e.d. vallen ons ten deel, maar worden zorgvuldig door één partij (de gemeente) naar buiten gebracht. Wordt vervolgd dus...

Impressies via de 'schetsen':

impressie-1

impressie-2

impressie-3

Het vervolg: binnen nu en twee weken wordt de architect bekend gemaakt. Hij/zij gaat aan de slag met een volgend voorlopig schetsontwerp. Daarna gaat het snel: een definitief ontwerp, nadenken en besluiten nemen over kleuren, materialen, indelingen, enzovoorts en 'aan de slag'... Mits de buurman bereid is zijn pand 'op te geven': gevoelig puntje, dat meespeelt. 
Ook nog: tijdelijke huisvesting zo rond oktober. 
Uiteindelijk doel: realisatie nieuwbouw voor De Wildschut in december 2017. Daar gaan we voor, en we hebben er zin in!

Namens team basisschool De Wildschut,
Raymond de Haan.