De Wichelroede duikt in afvalverwerking en duurzaamheid

De ervaringen met de eerste editie van Project X: het gaf de kinderen van De Wichelroede meer creatieve ruimte en eigen inbreng dan het dagelijkse lesprogramma vaak biedt, zonder dat doelstellingen en leeropbrengsten in gevaar kwamen. Een van de leerkrachten verwoordde het toen zo: Project x is voor ons een eyeopener geweest. We hebben gemerkt hoe initiatiefrijk kinderen kunnen zijn. Er waren kinderen die door deze manier van werken opbloeiden, maar er waren er ook die moeite hadden met de geboden vrijheid en zich beter thuis voelden bij een vastomlijnd programma. Als leerkracht zullen we onze didactiek telkens aan moeten passen.

Ging Project X het vorig jaar over aspecten van het winkelcentrum, dit jaar was gekozen voor duurzaamheid en afvalverwerking. Alle groepen hadden dagelijks activiteiten rond het project, waarbij de inbreng van de leerlingen groot was. Dit waren de onderdelen van Project X: waterenergie, afval, sluipende slurpers, zonne-energie, windenergie, duurzaam toerisme, biogas. 
In de onderbouw kwam bijvoorbeeld aan bod: afval scheiden, sorteren, portretten maken van afval, het bekijken van een vuilniswagen - "Ja, ook van binnen, meneer" -, met prikstokken zwerfafval uit de wijk verwijderen. 
Ingrid Damwijk, leerkracht van de onderbouw, vertelde: "De ouders kregen thuis les van hun kinderen. Met argusogen hielden ze in de gaten of het afval wel degelijk gescheiden werd. Ze doken er zelfs de kliko voor in. Wij voeden de generatie van de toekomst op. Zij heeft bijvoorbeeld als taak de plasticsoep in de oceaan op te ruimen. Dan moet je jong beginnen… met een prikstok."

5150-5151

Ook de ouderraad was zeer betrokken bij Project X. Zij heeft een statiegeld - petflessenactie georganiseerd. De opbrengst wordt gebruikt voor een bijdrage aan een speeltoestel voor de nieuwe speelplaats van de onderbouw. De relatie met duurzaamheid is dat van gerecyclede flessen bijvoorbeeld nieuw speelgoed gemaakt kan worden. Op elke ingeleverde fles mocht een kind zijn of haar naam schrijven. Bij de afsluiting van project x werden een paar flessen uit de stapel van 1552 gelicht gelicht, goed voor een mooi prijsje.
De inzameling van textiel door de ouderraad bracht in enkele dagen tijd een bedrag van 894 euro op. Ook dat bedrag wordt bijgeschreven voor een nieuw speeltoestel.

Voor ouders waren twee momenten geprikt, waarop ze binnen mochten lopen en konden rondsnuffelen. Daar werd enthousiast gebruik van gemaakt. Zo kregen ze een inkijkje in hoe elke groep het project invulde en beleefde. En kregen meteen antwoord op de vraag waarom hun kroost thuis plotseling zo fanatiek geïnteresseerd was in de inhoud van de kliko. "Ze tuimelde er bijna in, meneer."

5147-2709

Kinderen gingen enthousiast aan de slag met blocks of joy. Dat zijn een soort legoblokken, gemaakt van gerecycled plastic. De gemeente heeft de mogelijkheid om met deze blokken te spelen ruimhartig gesponsord.
In de bovenbouw hield groep 8 zich intensief bezig met sluipende slurpers, energievreters dus. Demi, Kim, Femke en Janey maakten een poster en een infomap met energiebesparende tips. Die hebben ze vrijdag 3 juni op de afsluitende manifestatie gepresenteerd voor de ouders. Als marktkooplieden. 
Demi: "Dit is veel leuker dan in de boeken zitten."

5154-5152

Heeft u ooit gehoord van de bowerbird? Dat is een Australische vogel die probeert door het aanleggen van kleurige verzamelingen van bessen, bloemetjes e.d. wijfjes te lokken. De Nederlandse vertaling luidt prieelvogel. Met kosteloos materiaal deden de leerlingen van groep 8 de prieelvogel na zonder het thema van project x uit het oog te verliezen, maar wel met een kunstzinnig uitgangspunt.

2697-1791 

Tegelijk met de afsluiting van Project X werd de nieuwe speelplaats van de onderbouw geopend. Met behulp van veel vrijwillige ouders heeft hoveniersbedrijf Beter Groen de ideeën van ontwerp – en adviesburo voor groene en natuurlijke buitenspeelruimten bureauBLAD gestalte gegeven. De kinderen van de onderbouw spelen nu in een duurzame omgeving. Ze hoeven er niet elk moment bij stil te staan, maar met de lessen van Project X in hun achterhoofd is spelen leren, en leren spelen geworden.

[Peter Vervloed]