'Lintje' voor Thijs Dingenouts

Foto BD ThijsD 1

Per 1 januari 2017 treedt Thijs Dingenouts af als voorzitter van de Raad van Toezicht van Tangent, omdat het reglement van Tangent voorschrijft dat leden van de RvT bij het uitoefenen van hun functie niet ouder dan 70 jaar mogen zijn.

Enkele argumenten uit het rapport van de gemeente Tilburg, wat geleid heeft tot het toekennen van de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

  • De heer Dingenouts heeft een rijke en gevarieerde carrière gehad als leerkracht, orthopedagoog, manager, schooldirecteur speciaal onderwijs en directeur van het pedologisch instituut de Hondsberg in Oisterwijk. Zowel informeel als professioneel heeft hij zich met name ingezet voor kinderen, jongeren en volwassenen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze in hun ontwikkeling bedreigd werden, vastliepen in relaties, in financiën, werk of met hun persoonlijke problematiek niet verder kwamen en dreigden af te haken.
  • Na de afronding van zijn professionele carrière is hij hiermee onverminderd doorgegaan. Op deze wijze heeft hij vele mensen belangeloos, informeel, kosteloos en voor een lange periode passend ondersteund en begeleid.
  • Als toezichthouder en commissielid heeft hij zich ook voor vele organisaties in het sociale, maatschappelijke domein zeer verdienstelijk gemaakt. Zo is hij actueel lid van de Raden van Toezicht van de Amarantgroep in Tilburg en KIOS-media in Den Dolder, een tweetal organisaties in de sfeer van de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking.
  • Vanuit de KBO Berkel-Enschot levert hij bovendien een belangrijke, initiërende en stimulerende bijdrage aan een betere hoorzorg voor dove en slechthorende mensen in Suriname en aan een project voor straatjongeren in Amanacer Cochabamba in Bolivia.
  • De heer Dingenouts is niet alleen lokaal, maar ook internationaal een belangrijke en inspirerende ambassadeur en belangenbehartiger voor kwetsbare mensen.

Stichting Tangent feliciteert Thijs van harte met deze benoeming!