Terugkijken...

 

Maandag 14 maart 2016
We zijn we begonnen: zeventien ‘nieuwe’ collega’s in een leeg klaslokaal. Ieder met eigen motivatie, eigen droom en eigen verwachting van deze klus. Maar allemaal met hetzelfde plan: samen werken aan een school voor kinderen die tijdelijk wonen aan de Cobbenhagelaan in Tilburg.
In deze eerste week is heel veel gebeurd. We zijn gestart met een kennismakingsbijeenkomst en hebben naar elkaar uitgesproken wat ons heeft gedreven om deze stap te zetten. Aan de hand van diverse werkvormen hebben we gesproken over kwaliteiten van elkaar, maar ook over de zaken waar we nog in moeten groeien. Allemaal met het doel om een team te worden dat elkaar kent, van elkaar leert en zichzelf blijft ontwikkelen.

4431

Donderdag 24 maart 2016
Om 08.40 u. stond het team buiten in de Bartokstraat te wachten op de bus. Daar waren ze dan. Gespannen en vol verwachting kwamen de kinderen de bus uit. Hier en daar werd er al enthousiast goedemorgen geroepen.
Dank zij de goede voorbereidingen in de week ervoor wist iedereen in welke kleur klas hij of zij was geplaatst en liep elk kind meteen naar de juiste leerkracht.
Kinderen hadden tijd nodig om te wennen aan de structuur en regels maar waren ook ontzettend gemotiveerd om te schrijven en te leren.
Op het einde van de dag waren we moe maar ook erg voldaan! Samen hebben we de bus weer uitgezwaaid en even met elkaar gedronken en geklonken op dit eerste succesmoment.

Maandag 11 april 2016
We hebben inmiddels drie weken met de kinderen gewerkt. Wat een verschil met de eerste week! Kinderen beginnen Nederlands te spreken en zelfs te zingen. Er is rust en structuur en er zijn nog steeds blije gezichten te zien in de school. Lachende kinderen en lachende leerkrachten. Genieten!
De eerste dagen met lenteweer hebben we gehad en op die dagen vlogen de kinderen de zandbakken in. Mooi om te zien hoe ze daarvan genoten. Geen ruzie en conflicten, maar lekker spelen samen!

4442

Vrijdag 22 april 2016
De eerste vijf weken van KindRijk zitten er op. Wat is er veel gebeurd in die korte tijd! De kaders zijn neergezet en startdoelen bepaald voor onze school. De kinderen zijn inmiddels herverdeeld over de groepen, zodat ieder kind op de voor hem of haar best passende plek onderwijs krijgt.
De kinderen zijn inmiddels gewend aan de leerkrachten en aan de manier van werken op school. Ze kennen al aardig wat Nederlandse woorden en spreken zelfs al hele zinnen. Mooi om te zien hoe snel dat gaat.
Het team van KindRijk raakt steeds meer ingespeeld op elkaar. De eerste werkafspraken zijn gemaakt, geëvalueerd en weer bijgesteld. Veel taken zijn verdeeld. Dat vraagt in de komende periode nog aandacht, zodat we met elkaar steeds beter gaan afstemmen wie waarvoor verantwoordelijk is binnen onze school. Ook met het COA hebben we overleg om tot afspraken en afstemming te komen. De structuur van onze organisatie wordt langzaam maar zeker zichtbaar. Er staat nu al een school waar we samen trots op mogen zijn!
Na de meivakantie gaan we de volgende stappen zetten. We werken vanuit het project Adopteer een school intensief samen met de collega’s van Prinsenbos om te leren van de expertise die zij hebben op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers. In de mei gaan we op diverse momenten samen met hun aan de slag rondom de inhoud van ons onderwijs, taalaanbod en PBS. Steeds komen we een stapje verder.

Vrijdag 3 juni 2016
Na de eerste vijf weken op KindRijk konden we allemaal even bijkomen tijdens de welverdiende meivakantie. Wat waren de kinderen blij toen ze de maandag na die vakantie uit de bus stapten! Gaaf om te zien dat ze zo graag weer naar school wilden komen. Ondanks de twee weken vakantie merkten we dat alles een stuk makkelijker ging. Kinderen, en ook wijzelf, weten steeds beter hoe het gaat op school. Het schoolritme werd weer snel opgepikt.
De kernwaarden van onze school voor de eerste periode waren taal, structuur en veiligheid/geborgenheid. Er is veel aandacht voor deze kernwaarden, ons lesprogramma wordt steeds een beetje uitgebreid en nog meer op elkaar afgestemd. Er staat nu een mooie basis om samen aan verder te bouwen. Leerlingenzorg en de manier waarop we de ontwikkeling van de kinderen volgen is op dit moment het gesprekspunt tijdens onze vergaderingen.
Na de eerste twee maanden op KindRijk werd het tijd voor ontspanning. Enorm verdiend door alle collega’s die gedreven en enthousiast aan het werk zijn om van KindRijk een succes te maken.
Ik ben trots op het team voor wat er in zo’n korte tijd staat!
We zijn samen gaan eten en hebben met elkaar geproost op deze eerste succesvolle periode. Op naar de volgende maanden op KindRijk. We houden jullie op de hoogte.

Kristel Borghs
directeur KindRijk