Natuurlijk buitenspelen, maar wel even wennen zonder metalen buitenrek 

speelplaats PB 700 

In de zomervakantie van 2015 is het ervan gekomen: de oude speelplaats ging echt op de schop. De vorige directeur, René Los, krijgt daar van de huidige directeur Emmy Hart alle krediet voor. Hij heeft samen met het team ontwerp – en adviesburo buroBLAD (die naam zult u in deze nieuwsbrief meer tegenkomen) gekozen uit drie aanbieders die hun visie mochten presenteren. De ouders konden daarna reageren op een eerste ontwerp van een groene buitenspeelruimte.

In september 2015 was de bestrating en de indeling klaar en kon de nieuwe aanplant in de vorm van ondermeer knotwilgen, laurier- en vlinderstruiken gezet worden. De jonge, tere plantjes moesten nog wel enkele maanden beschermd worden tegen rennende, kruipende en zich verstoppende kinderen. Maar dat moet er in de visie van natuurlijk spelen wel van komen als de struiken volgroeid zijn en tegen een stootje kunnen. Dat zal rond deze tijd wel het geval zijn. De natuur heeft in iedere geval zijn best gedaan. En de kinderen zullen er geen gras over laten groeien.

Ook de takken van de te knotten wilgen hoeven niet in de groenbak te verdwijnen. Daar kunnen de kinderen hutten van bouwen. "Maar er kunnen ook zwaarden van ‘gesmeed’ worden, waarmee dappere ridders elkaar enthousiast te lijf gaan," merkt Emmy Hart fijntjes op, dus vraagt een nieuwe speelplaats ook een aanpassing van de huidige spelregels voor buitenspelen. "De kinderen vinden de overstap naar deze natuurlijke manier van spelen toch al moeilijk," gaat Emmy Hart verder. "Ze missen bijvoorbeeld het metalen duikelrek. Bij navraag kreeg ik te horen: 'We weten niet altijd goed wat we moeten spelen. We vervelen ons soms'.”

We hebben dus besloten met het hele team in september een workshop te gaan volgen om dit nieuwe buitenspelen in goede banen te leiden en de kinderen te helpen andere spelvormen te ontdekken. Ook denken we er voorzichtig over bij buroBLAD een kuubkist aan te schaffen met speelmateriaal, toegespitst op deze speelplaats. Maar misschien levert de workshop zoveel goede ideeën op dat we zelf kisten kunnen vullen.

Ook het gescheiden buitenspelen van kleuters en de groepen 3 t/m 8 is verleden tijd. In de voorbije situatie hadden we een eigen speelplaats voor de kleuters en een voor de rest van de school. Nu is het een open ruimte. Toch hebben we een natuurlijke afscheiding gevonden. Het is een compromis. Achter de rij palen is nu het domein van de kleuters, waar de groepen 3 t/m 8 niet mogen komen. Maar… als een kleuter de rest van het plein wil verkennen en bijvoorbeeld met een ouder kind wil spelen, dan kan dat. Altijd."

De speelplaats van de Prins Bernhardschool is een mooi plaatje. Ze zullen er daar alles aan doen dat het gaat bewegen op het ritme van spelende kinderen.

[Peter Vervloed]