Schrijf geschiedenis! Zorg voor kippenvel!

Op zijn nachtkastje, beschenen door een zacht streepje maanlicht, ligt de hoorn van de bok. Een plotselinge windvlaag rukt aan het raam dat op een kier open staat. De gordijnen klapperen. Jeroen schrikt wakker en kijkt naar buiten. Zijn gezicht wordt een masker van angst. Zijn gil gaat door merg en been. ‘Nee!’

WS Achthoeven 1

Het Gilde St. Joris uit Udenhout is een samenwerking gestart met de bibliotheek en de schrijver Peter Vervloed om de jeugd uit te dagen tot het schrijven van een spannend verhaal rondom de bokkenrijders. Dat waren volgens het volksgeloof personen of geesten die ’s nachts op bokken door de lucht reden. In de achttiende eeuw werd de naam bokkenrijders ook gegeven aan bendes dieven die actief waren in Limburg en De kempen. Ze schijnen ook gesignaleerd te zijn in de omgeving van Udenhout. De gilden hadden vaak als taak de bevolking te beschermen tegen deze bendes.
Peter Vervloed heeft een begin gemaakt van het verhaal van de laatste Udenhoutse bokkenrijder Pier van Lier. Dit afmaakverhaal is in een lesbrief naar de scholen in Udenhout gestuurd. De twee groepen 6 van basisschool Achthoeven wilden graag meedoen en op hun eigen wijze het verhaal afmaken.
Op 23 september is Peter Vervloed samen met twee leden van ’t Gilde in de klassen in geweest. Zij hebben samen de groepen zes enthousiast gemaakt voor het stukje geschiedenis door middel van een lied en veel attributen uit de lange historie van het Gilde St. Joris te Udenhout.

WS Achthoeven 2

Komt hier al bij en hoort een klucht.
Ik zing van Pier van Lier.
Een grappig ventje vol gerucht
Van vreugd’ en veel plezier.
Wat in zijn leven is geschied
dat zult gij horen in dit lied.
’t is al van Pier van Lier sa sa
’t is al van Pier van Lier.

Hij groeide op in Udenhout
En voelde zich oké.
Maar met de jaren werd hij stout
Hij nam wat spulletjes mee
Die bleken steeds van een ander te zijn
De mensen voelden zich niet fijn
’t is al van Pier van Lier sa sa
’t is al van Pier van Lier.
(en nog vier coupletten)

Ook is het afmaakverhaal gepresenteerd.

WS Achthoeven 3

De zeven schrijvers van de beste verhalen hebben van Peter Vervloed een workshop schrappen en schrijven gekregen. In die workshop zijn goed lopende, spannende verhalen geschrapt, geschreven en - ook dat hoort bij schrijven - verscheurd.

Het verhaal van Mees
Voor het raam staat Pier van Lier! Zijn ene hoorn glanst eng in het maanlicht. Jeroen is doodsbang en weet niet wat hij moet doen. Dan komt hij in actie. Hij rent naar mama en papa en roept: Papa, Mama, help, Pier van Lier is hier! Toen ze dat hoorden, renden ze meteen naar het Gilde. Papa grijpt nog snel zijn sabel mee. Bij het Gilde komt iedereen direct in actie. Met hun kruisbogen vallen zij Pier van Lier aan. De pijlen vliegen door de lucht. De bok rent hard heen en weer. Zijn ogen zijn groot van de angst. Pier van Lier vecht terug. Het Gilde dreigt te verliezen. Plotseling raakt een pijl de bok in zijn achterwerk. De bok springt hoog op. Hij gooit Pier van zijn rug en belandt met zijn hoorn in zijn gezicht.
Het Gilde nam Pier van Lier gevangen. De cel van Pier van Lier is nog altijd het zwaarst beveiligd.

Beide groepen 6 gaan ook nog rappen en dramatiseren. Het geheel wordt een griezelig goede presentatie die op 4 november gaat plaatsvinden - hoe kan het ook anders? - in de bibliotheek te Udenhout, waar geschiedenisverhalen een eigen leven leiden.

<Peter Vervloed>