Pedagogische tact

Woedend is hij. ‘Rik, ga daar zitten. Probeer even tot jezelf te komen en dan kijken we samen naar hoe we dit aanpakken,’ zeg ik. Briesend loopt hij weg. ‘Hoer! Val dood!’ Ik kijk naar hem en hij kijkt weg. Ik loop naar hem toe en hij loopt weg. Het is pas tien uur, we moeten de hele dag nog en straks hebben we kerstdiner. Dat haalt hij nooit zo en juist dat kerstdiner zal hem zo’n goed doen. Wat er ook gebeurt, hij moet terug naar zichzelf, met mij erbij. Ik mag hem niet ‘verliezen’. 

 
Op 1 november komt Ellen Emonds* ons inspireren over Pedagogische tact: het juiste doen op het goede moment, óók in de ogen van de kinderen.
We gaan verder in het gedachtengoed van Essentieel Leren, wat gericht is op leren met een ontwikkelingsgericht mensbeeld als uitgangspunt. Dat betekent dat het gaat over het unieke individu als kind en zijn verbondenheid met de ander en de samenleving.
 
Tact laat zich het beste vangen in verhalen. De cruciale momenten voor het laten ontstaan van een emotionele band tussen de kinderen en de leraar, kennen geen methodiek of protocol. Die momenten laten zich niet voorbereiden. Die momenten vragen om bedachtzaamheid en om tact. Bedachtzaamheid vraagt om een open houding van de leraar, loskomen van oordelen en aannames, jezelf zien als actor en je enige instrument. In haar lezing gaat Ellen in op het fenomeen pedagogische tact en roept ze op tot verantwoordelijkheid en verbondenheid.

Je kunt je inschrijven voor deze inspiratieavond via de site www.ontwikkelacademie.nu. Hieronder kun je meer lezen over nieuwe ontwikkelingen bij de Ontwikkelacademie.
De Inspiratieavond van 1 november duurt van 20.00 uur -21.30 uur. De locatie wordt nader bepaald, want is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.


Namens de voorbereidingsgroep,
Frank Storm
Hans Coninx
Ton van Gurp
Ingrid van der Pluijm

 
* Ellen Emonds (1983) was jarenlang leerkracht op een ErvaringsGerichte basisschool en vroeg zich daar elke dag af wie nou de leraar was en wie de leerling. Tegenwoordig heeft zij samen haar zus Suze Tweemonds.nl: over opvoeding en onderwijs opgericht en is zij als docent Pedagogische Tact verbonden aan het Nivoz. Met de geboorte van haar dochters is er een nieuwe inspiratiebron aangeboord.
Ellen vertelt kleine verhalen met een grote boodschap. (www.tweemonds.nl)

 

logo Onwikkelacademie

Nieuws van de Ontwikkelacademie
De Ontwikkelacademie is in ontwikkeling! Hieronder een update van de vernieuwingen.
Signaleringen: je kunt je aanmelden om een mail te ontvangen als er een nieuw event wordt geplaatst op de ontwikkelacademie. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte. Ga naar de ontwikkelacademie en meld je meteen aan.
Deelnamecertificaat: wanneer je hebt deelgenomen aan een event van de ontwikkelacademie krijg ja na afloop een evaluatie per mail toegestuurd. Nadat je deze hebt ingevuld, ontvang je een mail met daarin de mogelijkheid om je deelname-certificaat te downloaden. Vanaf nu moet je daarom bij inschrijving voor een activiteit ook je geboortedatum opgeven.
Aanbod: op www.ontwikkelacademie.nu kun je zien dat we alweer een heel mooi en breed scholingsaanbod hebben voor komend jaar. En er komt doorlopend nieuw aanbod bij. Sommige activiteiten zijn openbaar voor iedereen, sommige worden na een bepaalde tijd opengesteld voor iedereen en weer andere activiteiten zijn alleen voor medewerkers van een bepaald bestuur.
Afmelden: we gaan ervan uit dat je ook komt als je je ergens voor inschrijft, maar het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je toch niet aanwezig kunt zijn. Mocht dit het geval zijn, meld je dan op tijd af (een week voor het event) via de link die in de bevestigingsmail staat.