De sprong in het diepe van Ingrid Voorn en Martijn Schoormans

Ingrid en Martijn

Even voorstellen
Ik ben Ingrid Voorn en ik ben 31 jaar werkzaam in het onderwijs. Mijn eerste aanstelling was in 1985 op basisschool De Vlashof in Berkel-Enschot als leerkracht van groep 1-2.
Toen Vlashof, Vlierakkers en Willibrordusschool samen Berkeloo gingen vormen, heb ik de kans gegrepen verder te kijken dan groep 1-2. In de loop der jaren heb ik alle groepen gedaan, ben ik coördinator onderbouw geweest en adjunct-directeur geworden.
Mijn wens om door te groeien tot directeur kwam in vervulling toen ik uit verschillende sollicitanten gekozen werd om leiding te geven aan het team van De Cocon. Ik heb bewust gesolliciteerd naar deze school, omdat het een stadsschool is met een heel andere populatie dan Berkeloo. Hier moet ik mezelf als het ware weer opnieuw gaan ontdekken. Dat merk ik elke schooldag.

Even voorstellen
Ik ben Martijn Schoormans en ik ben 33 jaar oud. Ik heb eerst de sportopleiding met als specialisatie buitensporten en wildwaterkajakken gedaan. Daarna heb ik de Pabo afgerond. Ook heb ik de cursus coördinator taal gedaan en de magistrum-opleiding gevolgd.
Ik heb gewerkt op De Kleine Akkers in Goirle. Na 8 jaar op De Kleine Akkers ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Dus ben ik van een dorpse jenaplanschool naar de stadse Cocon verhuisd. Ik ben dit schooljaar gestart als adjunct-directeur. Toch sta ik af en toe nog voor de klas. Ik vind het leuk om bezig te zijn met programmeren. Dat doe ik met groepjes kinderen.
Ik wil de onderwijskundige kennis die ik opgedaan heb in het jenaplanonderwijs gebruiken om bij te dragen aan de vernieuwingen binnen De Cocon.

Hoe verliepen de eerste dagen?
We hadden ons uitgebreid voorgesteld in De Vlinder, de schoolkrant die elke veertien dagen verschijnt. Maar je ziet mensen kijken met een gezicht van ‘Wie zijn die mevrouw en meneer die hier rondlopen?’
Dus zijn we iedere ochtend en middag bij de deuren gaan staan om zo snel mogelijk bekende gezichten te worden: een praatje maken, vragen beantwoorden, kennis maken…

Van het dorpje naar de stad?
De Cocon ligt in een heel andere omgeving dan Berkeloo of De Kleine Akkers, en dus verschilt de populatie ook. Er is hier bijvoorbeeld een spaarregeling om het schoolgeld per jaar te betalen. Op de Kleine Akkers en Berkeloo is dat nooit een agendapunt geweest.
Hier spelen echt stadse zaken. De manier van benaderen van de ouders is anders. Sommigen nemen wat afstand, maar anderen benaderen je wat directer. Hoe je het ook bekijkt: er is makkelijk contact.
Er zijn grotere cultuurverschillen en er zijn meer kinderen met een gewicht, dus ook meer kinderen die extra aandacht verdienen. We krijgen ook te maken met VVE: voor-en vroegschoolse educatie. Het is voor ons een uitdaging om ons daarin te verdiepen.
Maar wat we zo mooi vinden: iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Daardoor verdampen de verschillen tussen dorp en stad meteen.

Wat hebben jullie direct aangepakt?
Onze eerste actie was de directiekamer van boven naar beneden verhuizen, zodat je zichtbaar bent binnen de school. We proberen ervoor te zorgen dat altijd minstens een van ons aanwezig is. We merken dat voor ouders en leerlingen de drempel om binnen te lopen langzaam maar zeker lager wordt.

Wat gaan jullie onderwijskundig veranderen?
We zijn binnen het gehele team gaan werken met alleen maar combinatiegroepen. We bevinden ons nu nog in een onderzoekend spanningsveld, hoor, maar het uitgangspunt dat met combinatieklassen het passend onderwijs straks goed invulbaar kan zijn voor elke leerling, wordt binnen de school breed gesteund. Kortom: op die manier komt onderwijs op maat steeds dichterbij.
Door combinatieklassen wordt de leerkracht gedwongen de instructie compact en helder te houden. Leerlingen leren van jongs af aan zelfstandig te werken, vragen uit te stellen en elkaar te helpen. Al moeten we jonge kinderen niet overvragen. Per slot van rekening is het een leerproces. Ook voor ons.
Een ander zwaartepunt dat we willen aanbrengen is dat ieder kind betekenisvol onderwijs krijgt, systematisch projectmatig en thematisch.

Hoe reageren ouders?
We hebben dit thema besproken op een ouderavond. Dat was geen plenaire bijeenkomst met een aantal sprekers. We hebben laagdrempelige tafelgroepjes gemaakt, waarin een aantal ouders met een leerkracht in gesprek ging.
Daarnaast hebben we ouders per unit (1-2, 3-4 enz.) uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep. Er wordt goed meegedacht over onderwijsvernieuwing binnen De Cocon.

Waarom moeten nieuwe ouders voor De Cocon kiezen?
Naast het reguliere aanbod van onderwijs met de kerndoelen vormen we samen een vreedzame school: kinderen leren vaardigheden om in bepaalde situaties goed te kunnen handelen in sociaal opzicht. Er heerst een weldadige rust, waarin we met elkaar elke dag aan het werk gaan.

<Peter Vervloed>