Onverwacht en teleurstellend...

Net vóór het einde van de vakantie komt een bericht van COA: er zijn nog twee leerlingen voor de Tangentschool, maar deze kinderen zullen echter ook op korte termijn vertrekken. Voor Tangent is dit het signaal om de school onmiddellijk weer te ontmantelen.

Dit is een teleurstellende gang van zaken. Voor Tangent dreigt een financieel probleem omdat voor personele kosten en alle overige kosten dekking ontbreekt. Meer nog wordt een aanslag gepleegd op het gemoed van het personeel. Die aanslag doet extra pijn omdat door COA geen enkele inspanning wordt gepleegd die lijkt op respect voor de in de steigers gezette onderwijsactiviteiten vanaf 5 september.
Na deze ervaring stelt de organisatie vast dat loyaliteit danig op de proef is gesteld. Tangent werd in januari 2016 aangesproken op sociale betrokkenheid. Van medewerkers werd grote toewijding verlangd en hen werd gevraagd bijzondere inspanningen te verlenen. Hun grootse inzet ten gunste van onderwijs aan asielzoekerskinderen wordt ontkend: zonder één teken van hapering of twijfel wordt onderwijzend en ondersteunend personeel, én de sociale verbinding met hun doelgroep terzijde geschoven.

Tangent heeft in een brief aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen frustratie en teleurstelling geuit over deze gang van zaken. Er is op aangedrongen ervoor te zorgen dat in geval van een volgende opvangcrisis, onderwijsgevenden geen slachtoffer worden van ad-hoc-maatregelen door COA, dat zichzelf door deze aanpak een ongevoelig imago aanmeet.

 

Lees hier de laatste nieuwsbrief van KindRijk.