Intervisie voor startende leerkrachten

In november namen 32 startende leerkrachten - verdeeld over zes groepen - deel aan intervisiebijeenkomsten. De groepen hebben een diversiteit aan personen en kwaliteiten. In die samenstelling nodigt men elkaar uit tot zelfreflectie, krijgen de deelnemers ondersteuning van elkaar, vergroten hun deskundigheid en leren doorgaand van praktijkervaringen. Ván en mét elkaar leren, dus. Sandra en Esther begeleiden deze bijeenkomsten.
Hoe waren de ervaringen? Drie startende leerkrachten aan het woord...

Ineke: "De kern van intervisie vind ik: dat wat je meebrengt en bijdraagt, bepaalt hoe betekenisvol de intervisie voor je is. Deze eerste bijeenkomst gaf mij nieuwe positieve energie, inzichten en vertrouwen. Ik werd geprikkeld tot nadenken, tot beschouwen en het aannemen van een vragende, nieuwsgierige en leerbare houding. Fijn dat iedereen binnen de groep zich openstelt en op eigen wijze van betekenis is".

Kim: "Doordat je met collega's objectief naar een probleem kijkt, kijk je onbewust ook kritisch naar jouw eigen handelen. Ik heb het als prettig ervaren om met collega's te sparren over problemen waar we allemaal tegenaan lopen. Samen kom je tot een mooi stappenplan om beter om te gaan met het probleem".

Eef: "Voor startende leerkrachten is er dit jaar een keer in de drie maanden intervisie op het bestuursbureau van Tangent. Mijn eerste ervaring hiermee was erg goed. Vanuit een casus die aangedragen wordt door een leerkracht, ga je samen verder op onderzoek uit om naar oplossingen te zoeken voor zaken waar je tegen aan loopt. Ik heb het dan ook zeker als erg zinvol ervaren!"

Wist je dat coaching heel effectief is? Er is minder ziekteverzuim, je hebt een betere relatie met je collega's, meer voldoening van je werk, meer zelfinzicht en je behaalt beter je doelen. Wie wil dat nou niet!
Ben je geen startende leerkracht, maar een leerkracht of intern begeleider (vanaf salarisschaal LA4/LB4) en wil je een werk-gerelateerde kwestie bespreken, dan kan dat. Wij verzorgen coachingstrajecten voor didactische-, pedagogische- en persoonlijke kwesties. Je directeur kan een afspraak voor je regelen, maar je kunt ook zelf een informatief gesprek met ons aanvragen. We zijn bereikbaar via onze mailadressen: esther.vingerhoets@tangent.nl en sandra.vandenbroek@tangent.nl
Schroom niet en doe jezelf een coach cadeau in 2017!

kantoor intervisie


< Esther Vingerhoets, Sandra van den Broek
 >