Het interactieve broertje* van Maya de Bij

In de kleuterklas van Juf Sabine van den Hoven van basisschool Berkeloo kruipen Bee-Bots tussen de kleine Sint en zijn pietjes door. Ze twijfelen geen moment over de weg die ze moeten afleggen, want om van punt A naar punt B te komen hebben ze van tevoren de juiste commando’s ontvangen. Bijvoorbeeld: twee stappen vooruit, een keer naar rechts en dan weer een stap vooruit. De Bee-Bot kan tot veertig stappen onthouden en aldoende uiteenlopende opdrachten uitvoeren.
Floor en Sepp werken serieus met hun Bee-Bot en ze zijn bereid me in te wijden in zijn geheimen.

BB1 2

Floor heeft Bee-Bot geprogrammeerd met behulp van het opdrachtkaartje en zet de bezige bij klaar op de mat. Bee-Bot begint aan het traject dat hij* moet afleggen. Als hij gearriveerd is, geeft hij een seintje. Sepp is ervan overtuigd dat het wel goed komt.
"Bee-Bot moet helemaal naar het einde," legt Floor me uit. "Daar moet ik op het kruisje drukken, want anders onthoudt hij alles van de vorige keer."
"Pas daarna mag je een nieuw kaartje pakken," vult Sepp aan. "We werken om de beurt."

BB3 4

Het is Sinterklaastijd, dus juf Sabine heeft de zestien inschuifvakken van de mat gevuld met vloerkaarten die te maken hebben met het heerlijke avondje. Floor en Sepp oefenen samen logisch te denken, te redeneren en te programmeren.

BB5 6

Sepp herschikt de vloerkaarten in de mat om Bee-Bot weer andere routes te laten volgen. Even later gaat hij met de speciale Bee-Bot app op de i-Pad werken. Die gaat uit van hetzelfde principe als de driedimensionale Bee-Bot. "Dit vind ik het leukste om te doen," beantwoordt hij mijn vraag. Maar hij behoort dan ook tot de gevorderden.

BB7 8

Er zijn diverse matten met de meest uiteenlopende opdrachten verkrijgbaar, maar Juf Sabine maakt de meeste vloer- en opdrachtkaarten voor haar groep zelf. Er zijn gelukkig al veel downloads beschikbaar. Voor taal- en leesopdrachten is er bijvoorbeeld de ABC-mat. De robot rijdt van letter naar letter, om een woord te maken. Met accessoires en zelf ontworpen illustraties, landkaarten, vormen, letters of cijfers kan zij haar leerlingen een op maat gemaakte les aanbieden.
Door de eenvoudige bediening is Bee-Bot in de onderbouw goed inzetbaar. Opdrachten kunnen naar complexiteit opgebouwd worden. Daarom kan Bee-Bot ook voor de middenbouw nog interessant zijn. De leerlingen maken een plan, testen, evalueren en wijzigen het programma als dat nodig is.
Voor de bovenbouw is het broertje van Maya niet aantrekkelijk meer. Ze zijn er snel op uitgekeken.
Juf Sabine: "Ik heb Bee-Bot aangeboden in een kringactiviteit om de kinderen de functies van de knoppen te laten ervaren. Eén van de kinderen speelde dan het broertje van Maya de Bij en een ander gaf opdrachten: ga rechtdoor, naar links, naar rechts…"

BB9 10

Een kijkje in de map van juf Sabine. De zestien vloerkaarten hebben de afmetingen van een vouwblaadje: 15x15 cm. Elke mat bestaat uit zestien vakken, waar de vloerkaarten ingeschoven kunnen worden.
Robert Nijssen werkt vier dagen in de week als ICT-deskundige op het bestuursbureau van Tangent en een dag als ICT-coordinator op Berkeloo. Hij is met me meegekomen om het werken met Bee-Bot en de presentatie van Sabine te filmen*. Enthousiast mengt hij zich in het gesprek.
Robert: "Die ene dag dat ik hier ben, is belangrijk. Daardoor houd ik voeling met de praktijk en kan ik vanuit praktijkervaringen scholen binnen Tangent ondersteunen. In het onderwijs moet deskundigheid altijd gepaard gaan met de dagelijkse gang van zaken in de klas. Pas dan worden mensen enthousiast en maken ze tijd voor bijvoorbeeld Bee-Bot. Wist je dat elke school binnen Tangent een tijdje geleden een Bee-Bot heeft gekregen?"
Sabine van den Hoven: "De leerkrachten van de groepen 3 zijn inmiddels ook gewonnen voor Bee-Bot. Maar pas nadat ze de kinderen hier aan het werk gezien hadden. En mijn map met opdrachtkaarten is ook van hand tot hand gegaan. Ik ben bereid collega’s die serieuze belangstelling hebben Bee-Bot te presenteren. Maak maar een afspraak!"

< Peter Vervloed >

* Overal waar de mannelijke vorm gebruikt wordt, kan ook de vrouwelijke equivalent ingevuld worden.
* De video-opname van Robert Nijssen is hier te bekijken.