Dubbel feest op 5 december

Vijf december is altijd een bijzondere dag op een basisschool. Sinterklaas komt dan immers een bezoek brengen. Maar dit keer was 5 december wel een heel speciale dag voor Den Bijstere: de officiële opening van VSO/BSO.
De gemeente Tilburg heeft de ambitie dat er op elke locatie een kindcentrum is. Basisschool en kinderopvang werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Een kindcentrum is de hele dag open voor kinderen van 0-12 jaar en biedt een breed pakket aan onderwijs en opvang. Belangrijk kenmerk is dat wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang.
Wij op Den Bijstere hebben weer een nieuwe stap gezet in die richting. In samenwerking met Kinderstad zijn een VSO (Voorschoolse opvang) en BSO (Buitenschoolse opvang) gerealiseerd in onze geheel vernieuwde aula.
Wij hebben al een inpandige peuterspeelzaal en een tussenschoolse opvang waarmee wij nauw samenwerken. Ook met de BSO en de VSO zullen we gezamenlijk optrekken, zodat er een mooie doorgaande lijn voor kinderen ontstaat.

Sinterklaas DenBijstere

Onder luid applaus van alle aanwezige kinderen in de aula en knallende confetti ontving directeur Guus Moolhuijsen de officiële gasten voor de opening: natuurlijk Sinterklaas en zijn pieten, Alina Kuijper, voorzitter van het College van Bestuur van Tangent, Harriette Griep van Kinderstad en Marcelle Hendrickx, wethouder onderwijs gemeente Tilburg.
Na woorden van dank en inspiratie was het dan eindelijk zover: elke gast mocht samen met een kind een groot cadeau openmaken. Gekleurde ballonnen zochten hun weg omhoog richting plafond. VSO en BSO Den Bijstere zijn officieel geopend!

BSO DB1

BSO DB2

BSO DB3

< Team Den Bijstere >