IKC: één of twee?

Kinderen leren altijd en overal. Thuis en op school, in de kinderopvang en in de vrije tijd.
We willen over de grenzen van het onderwijs heen kijken, net zoals kinderen.

De huidige situatie
De BSO van Kinderopvang Humanitas zit al jaren in de onderbouwlocatie van De Wichelroede. We delen ruimtes, keuken, kopieermachine… Heel vanzelfsprekend, heel prettig die samenwerking. Een collega werkt zowel voor Tangent als voor Humanitas. De afstemming verloopt soepel.

De droom
Drie jaar geleden vonden we dat het tijd werd de samenwerking te verdiepen. Hoe fijn zou het zijn als ook de kinderopvang en peuterspeelzaal onder één dak zouden komen?
We hebben gesproken over doorgaande leerlijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Over voorzieningen van 7.00 tot 19.00 uur en wat als ouders daar wel of geen gebruik van willen maken. Over het gemak voor ouders om kinderen naar één locatie te brengen. Hoe fijn zou het zijn als je maar op één plek de informatie hoeft af te geven en professionals die informatie onderling verspreiden? We hebben samen met ouders gedroomd over die nieuwe situatie. Hoe fijn is het voor het kind als alle betrokkenen vanuit dezelfde visie op leren en ontwikkelen werken?

IKC Udenhout 1 Bonbini 700

Vragen
Na een jaar plannen maken, braken er twee jaren aan waarin we vooral de formele gesprekken voerden en antwoorden trachtten te vinden op de volgende vragen. Wat is de goede plek voor nieuwe partners? Wat als we ruimte maken voor onze partners en we blijken later die ruimten weer nodig te hebben voor onderwijs? Waarom zou Humanitas investeren in een grote verbouwing als ze niet zeker zijn van een vaste plek? Hoe gaat de gemeente om met verhuur van onderwijsruimten aan andere partners? Kunnen we het gebouw klaar maken voor kinderopvang met de eisen die echt anders zijn dan de eisen die gesteld worden aan onderwijshuisvesting?

Pilot IKC
De gemeente is een groot voorstander van het ontwikkelen van een integraal kindcentrum in de wijk. We mochten als een van de acht partijen deelnemen aan de ‘Pilot IKC’. Met externe ondersteuning zijn we onze droom gaan uitwerken. We noemden ons initiatief ‘IKC de Kuil’, verwijzend naar de wijk waar de voorzieningen zouden worden aangebracht. De besturen hebben inmiddels met de gemeente een model ontwikkeld om de verhuizing van kinderopvang in scholen mogelijk te maken.
In de herfstvakantie van dit jaar zijn twee lokalen en een stukje van de hal omgebouwd tot kinderopvang en peuterspeelzaal. Per 1 januari aanstaande draagt Tangent Peuterspeelzaal Duimelotje over aan Humanitas. Na de herfstvakantie zijn de kinderen van de kinderopvang gestart in ‘De Kuil’. Na de kerstvakantie zullen de peuters van de peuterspeelzaal starten.
Op vrijdagmiddag 27 januari komt wethouder Marcelle Hendrickx het IKC officieel openen en de naam onthullen.

En dan?
Dan gaan we onze dromen verder inhoud geven. We gaan op zoek naar andere partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind. Het consultatiebureau is inmiddels ook gehuisvest in De Wichelroede. We willen – in goed jargon - de arrangementen gaan uitwerken.
Zijn we dan klaar?
We willen heel graag aan de andere kant van het dorp ook een IKC inrichten. Met de scholen daar willen we een dekkend aanbod doen voor alle kinderen in Udenhout. Niet alles hoeft op twee plaatsen in het dorp. Ouders willen kunnen kiezen. We hebben met de teams van de scholen al gesproken over het ideale (onderwijs)aanbod in Udenhout. We willen ook daar samenwerken met de aanbieders van kinderopvang.
Hoe fijn is het om met elkaar in gesprek te blijven over wat goed is voor alle kinderen in Udenhout!

In IKC ‘De Kuil’ (werktitel) werken samen: basisschool De Wichelroede, peuterspeelzaal Duimelotje, buitenschoolse opvang Hocus Pocus, kinderdagverblijf Bonbini.

IKC Udenhout 2 BSO Hocus Pocus 700

< Annelieke van Geffen >