Elke school een eigen app

schoolapp briefjeElke school doet zijn uiterste best om goed te communiceren met ouders. Tot een aantal jaren terug werd de schoolwebsite daarvoor ingezet. Inmiddels is een schat aan andere digitale technieken beschikbaar om ouders te bereiken, zoals Facebook, Twitter en Klasbord. Maar wat is nou laagdrempeliger en sneller dan een app? We gebruiken apps dagelijks op onze smartphone en tablet. Ze zijn niet meer uit onze alledaagse beslommeringen weg te denken. We raadplegen onze telefoon bijna voortdurend (tel je wel eens?) en regelen er allerlei zaken mee. Reden voor Tangent om te onderzoeken of het mogelijk is voor elke school een eigen app - met eigen huismerk - te installeren. De functies van zo’n app zijn bijna onbegrensd.
Eigenlijk vervangt de app de website, die steeds minder bezocht wordt.

Eigen initiatief
Basisschool De Lochtenbergh valt de eer te beurt de eerste schoolapp binnen Tangent gebruiksklaar te hebben. Justin Vliegenthart, directeur van De Lochtenbergh, heeft tijdens het directeurenberaad die app gepresenteerd aan zijn collega -schoolleiders en het College van Bestuur. Met enthousiasme tot gevolg.

basisschool apps 1Eisen en wensen
Vanuit het directeurenberaad kreeg Robert Nijssen de opdracht bedrijven die apps aanbieden met elkaar te vergelijken. Hij selecteerde er vijf uit de wildgroei van eenmansbedrijfjes tot grotere firma’s, die hij op internet aantrof. Aan de volgende eisen moet de geselecteerde app voldoen: eenvoudig te bedienen en te beheren, gemakkelijk te downloaden en het moet ook mogelijk zijn om vanuit de app Facebook en/of Twitter te bedienen. Verder moet de school zelf het systeembeheer kunnen doen, moet de app beschikbaar zijn voor iOS en Android en natuurlijk moet de privacy gewaarborgd zijn.
Deze wensen kwamen na een aantal gesprekken bovendrijven: jaarkalender, nieuws, 10-minutengesprek module, vakantierooster, pushberichten voor belangrijke mededelingen (bijvoorbeeld: Het regent! Sportdag gaat niet door...), enquêtes, klassenklets.

Vervolg
Na het combineren van eisen en wensen kwam Robert tot de conclusie dat Basisschool Apps het meest betrouwbare en professionele bedrijf is. Die conclusie heeft hij voorgelegd aan het Directeurenberaad. Het College van Bestuur buigt zich nu over een beslissing.
Indien er groen licht wordt gegeven, kan de app kan bij de start van het schooljaar 2017-2018 gedownload worden, waarbij gefaseerde invoering per school wordt aangehouden. Zodoende hoeft de school geen schoolgids/jaarkalender samen te stellen en te drukken. Dat scheelt tijd en geld. Uiteraard wordt elke school begeleid bij het in gebruik nemen van de app.
Het wordt mogelijk de app te synchroniseren en te laten communiceren met de website van de school, zodat app-berichten ook vermeld kunnen worden op de website. De enige voorwaarde is dat die laatste ook afgenomen wordt van www.basisschool-apps.nl, maar dat is op dit moment de eigen keuze van de school. 
Ook kan de mogelijkheid ingebouwd worden dat ouders een absentiemelding doen via de app. Die komen bij een centraal meldpunt binnen en kunnen van daaruit doorgegeven worden aan de betreffende leerkracht. 
De schoolapp stroomlijnt de communicatie binnen en tussen alle lagen van de organisatie. Maar we moeten altijd de afweging maken tussen functie en inhoud van dit digitale hulpmiddel.

< Peter Vervloed >