Negen misverstanden over leren

MMieras CaeciliaLeren ≠ het downloaden van kennis! Leren is veeleer een actief proces dat allereerst begint met een verwachting. Zodra er enige vorm van weerstand of ongemak optreedt, ontstaat de voorwaarde tot leren. Vaak zal er een moment van verrassing optreden en dat zorgt ervoor dat je tot begrip kunt komen. Dit noemt Mark Mieras de basis tot leren.
Leren en spelen: voor Mark is spelen een fundamenteel begrip, want spelen is het testen van je hypothesen. Het begint dan overigens met nieuwsgierigheid.
Nieuwsgierigheid en het uitgangspunt om te durven iets niet te weten zijn belangrijke elementen van creativiteit.
mark mierasMark Mieras wist deze avond over leren en het brein te verluchtigen met interessante filmpjes en vooral ook met testjes en proefjes, die ons meer inzicht geven over hoe het brein werkt. Tot 22.00 uur hing de zaal aan zijn lippen!

Wederom een geweldige inspiratieavond, waarover de werkgroep veel lovende reacties ontving via evaluaties.
Je hebt iets gemist als je er niet bij was! Op YouTube kun je gelukkig nog de gesprekken en presentaties van Mieras vinden. Via www.mieras.nl is veel te vinden over creativiteit en onze hersenen, over het belang van kunsteducatie en over het belang om te blijven spelen.

< Hans Conix >