De vorderingen tot nu toe...

Het ontwerp
Grosfeld van der Velde Architecten uit Breda heeft de opdracht gekregen om het schetsontwerp verder uit te werken. Er zijn twee sessies geweest met de school, het schoolbestuur en de gemeente om het schetsontwerp verder door te ontwikkelen tot een voorlopig ontwerp en aansluitend definitief ontwerp. Hierbij wordt gekeken naar de indeling van het gebouw, maar ook naar de positionering van het gebouw op het perceel.
Een impressie:

gebiedssituatie 700

Impressie 700 

Beeldkwaliteit
De werkgroep Beeldkwaliteit heeft inmiddels ook bijeenkomsten gehad. Zij hebben meegekeken naar het voorlopig ontwerp. In deze werkgroep zit een vertegenwoordiging van alle omliggende straten.

Een duurzaam gebouw

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in (het ontwerp van) het nieuwe schoolgebouw. Vertegenwoordigers van gemeente en school zijn gaan kijken naar het Liander-gebouw in Arnhem, waarin veel gezamenlijke/open ruimtes zijn gerealiseerd. Niet alleen het ruimtegebruik is belangrijk, maar ook hoe in deze ruimte(s) het binnenklimaat wordt “opgelost” was prettig om te ervaren en biedt perspectief!

Tijdelijke huisvesting
Dat is nog een puntje. Bedoeling is dat de school tussen de mei-en grote vakantie ergens in het dorp tijdelijk gehuisvest gaat worden. Doel is namelijk dat m.i.v. het nieuwe schooljaar de start van de nieuwbouw plaats gaat vinden. Realisatie ervan in de zomer van 2018 en aansluitend nieuwbouw woningen als volgend onderdeel van het totale bestemmingsplan. 

Wordt vervolgd....

< Raymond de Haan >