IKC De Krijtenmolen in Udenhout is open!

OpeningIKC 1 700Op 27 januari heeft wethouder en oud-bewoner van Udenhout Hans Kokke samen met enkele kinderen de nieuwe naam van het eerste Integraal Kind Centrum in Udenhout onthuld. In het Kindcentrum De Krijtenmolen aan de Goudsbloem werkt basisschool De Wichelroede van Tangent nauw samen met peuterspeelzaal Duimelotje, buitenschoolse opvang Hocus Pocus en kinderdagverblijf Bonbini van Kinderopvang Humanitas.

Uitgangspunten

Samen in één gebouw levert veel voordelen op. De lijnen zijn kort, de wandelgangen dichtbij en buiten is nooit ver weg. Kinderen zijn goed in beeld, dus worden mogelijke aandachtspunten snel gesignaleerd. Ieders expertise en talent wordt ingezet om de kinderen een breed aanbod te doen en goed te begeleiden.
Het samenbrengen van kinderen geeft ook mogelijkheden om activiteiten op te zetten die voor meer kinderen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld extra sport- en/of muziekactiviteiten.
De instellingen werken vanuit hetzelfde gemeenschappelijk kader: meervoudige intelligentie. Samen willen ze op zoek naar de talenten van kinderen en die talenten verder ontwikkelen. Er zijn doorgaande leerlijnen en afstemming in het belang van kinderen van 0 tot 13 jaar, desgewenst van half acht ’s morgens tot half zeven ’s avonds, 52 weken in het jaar.

OpeningIKC 2 700

Een historische naam
De naam De Krijtenmolen verwijst naar de rijke traditie van molenaars in het dorp.
Aan de rand van de gemeente stond vroeger een molen: de Creijtenmolen. De eerste vermelding van de molen dateert uit 1348, maar hij moet veel ouder zijn. De molen zou gestaan hebben aan de zuidkant van wat we nu de Kreitenmolenstraat noemen, maar toen Stationsstraat, voorbij de laatste boerderij aan de rechterkant.
In 1857 laat eigenaar Cornelis Willem van Riel de molen afbreken en weer opbouwen aan de noordkant van de Kreitenmolenstraat, naast waar later de meelfabriek De Voorzorg komt. De familie Coppens zal altijd verbonden blijven aan de molen.
Het woord ‘krijten’ is waarschijnlijk afkomstig van de bewerking tot meel en bloem, maar in het dorp wordt ook wel gezegd dat het witten van de molen ‘krijten’ werd genoemd.
Misschien ten overvloede: de Kreitenmolenstraat is vernoemd naar de Kreitenmolen.

molenEen molen: altijd in beweging

Een molen spreekt tot de verbeelding van kinderen. Een molen is een imposant bouwwerk met wieken die draaien op de wind. Daardoor wordt het malen van graan tussen de molenstenen in gang gezet en vasthoudend voortgezet, zodat het graan gaandeweg wordt omgezet in zakken meel.
Het IKC wil ook in beweging zijn. Het wil de kinderen hartelijk ontvangen en onvermoeibaar begeleiden, zodat ze gaandeweg steeds meer bagage krijgen voor hun verdere leven.
De wieken: samen sterk
Het Kindcentrum is een plek waar mensen samenwerken om kinderen te helpen zich te ontwikkelen. De vier partijen die dagelijks met de kinderen werken zijn de vier wieken: de basisschool, de peuterspeelzaal, de kinderopvang van 0 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang.

Ontwikkelingen in de toekomst
Aan de andere kant van het dorp, ten noorden van de Kreitenmolenstraat, staan basisschool Achthoeven en basisschool De Mussenacker, beiden onder één dak. In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal en een BSO aanwezig. Er wordt nu onderzocht hoe in de gebouwen van De Mussenacker en Achthoeven ruimte gemaakt kan worden om meer voorzieningen onder te brengen. Daar kan dan een tweede IKC met een geheel eigen karakter gerealiseerd worden. Zodoende valt er voor ouders wat te kiezen.
Voor meer informatie: www.ikc-udenhout.nl.

< Red. Peter Vervloed >