Voorwoord van het College van Bestuur

Het bestuur van Tangent was er de laatste maanden niet gerust op. Zij zag en ziet financiële risico’s door het rijk naar de onderwijsinstituten toegeschoven worden. Inkomsten daarvoor kwamen niet mee. Het bericht voor de extra inkomsten was dan ook een heel prettige verrassing. We kunnen alle nieuw benoemde collega’s in dienst houden. Een goed lente bericht!

Daarmee start een extra grote klus die alle personeelsleden van Tangent aangaat. We verwachten dat het aantal leerlingen volgend jaar zelfs enigszins zal stijgen. Alle tekenen wijzen dit uit. Maar: de ene Tangentschool krimpt, terwijl de andere (fors) groeit. Personeel moet daarom mobiliseren. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de onontkoombare verplaatsing van personeel opmaat blijft bieden voor arbeidsplezier. Het is in elk geval heerlijk vast te stellen dat niemand tegen zijn of haar wil weg moet bij Tangent.

We gaan ervoor!

< College van Bestuur >