Voor de vacatures in juni 2017 is de volgende procedure van toepassing.

Je maakt je belangstelling voor een vacature kenbaar door het maken van een portfolio, door middel van het portfolioformat (PowerPoint).

Je stuurt een mailbericht naar pz@tangent.nl.

In dit mailbericht maak je kenbaar naar welke vacature je solliciteert en geef je een duidelijke motivatie van je sollicitatie.

Als bijlage in dat mailbericht stuur je het portfolio mee.

Je kunt reageren tot uiterlijk donderdag 15 juni aanstaande, 19.00 uur. Gezien de totaalplanning van de procedure, worden sollicitaties die na dit tijdstip door ons ontvangen worden, niet meer in behandeling genomen.

Directeuren maken een selectie uit de belangstellenden en selecteren in principe drie kandidaten die het meest geschikt lijken.
Met deze medewerkers wordt een gesprek gevoerd. Bij gebleken geschiktheid van meerdere interne kandidaten, kan de keuze gemaakt worden om meerdere sollicitanten uit te nodigen.

Voor sollicitanten met betrekking tot een functie in de vervangerspool ligt dit anders. Hier worden meerdere kandidaten voor uitgenodigd.

De gesprekken worden gevoerd op woensdag 21 juni aanstaande tussen 16.00 en 18.00 uur. Hou dit tijdvak alsjeblieft vrij in je agenda.

Op maandag 19 juni krijg je te horen of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Het is vanzelfsprekend mogelijk om naar meerdere functies te solliciteren, hierbij is het van belang dat je een motivatie per vacature aangeeft.

De selectie is gebaseerd op basis van geschiktheid en de gestelde eisen voor de betreffende functie. Met andere woorden: directeuren hebben de vrijheid om te kiezen tussen een in- of externe kandidaat. Dit met een goede onderbouwing van reden(en) met betrekking tot de aanname of afwijzing. Deze reden(en) worden met de betreffende kandidaat gecommuniceerd.