De voorzitter aan het woord

Als ik ’s avonds bij Ester Scheepens thuis zit om haar enkele vragen te stellen over de oudervereniging, komen haar twee zoontjes, Owen van 5 en Ryan van 6 jaar even kijken wie er bij mama op bezoek is. Verlegen nieuwsgierig geven ze me een handje.
‘Ik heb ze verteld dat jij lang geleden mijn onderwijzer was in groep 6/7 van De Wichelroede,’ lacht Ester. ‘Dat wilden ze wel eens zien!’
Als haar twee zoontjes weer gerustgesteld in bed liggen, volgt een gesprek met een enthousiaste voorzitter.

Ouderraad EsterScheepensOudervereniging, ouderraad, activiteitencommissie. Deze namen kom je al zoekend in verschillende publicaties tegen. Typisch een geval van door de bomen het bos niet meer zien. Als het beestje maar een naam heeft?
"Sinds drie jaar, dus zolang mijn oudste zoon op school zit, ben ik betrokken bij de oudervereniging. Het eerste jaar hielp ik bij activiteiten, verleende hand en spandiensten. Het tweede jaar ben ik me wat actiever met de organisatie van een aantal activiteiten binnen de oudervereniging gaan bezighouden. Sinds het begin van het huidige schooljaar ben ik voorzitter. De oudervereniging streeft naar een goede samenwerking en heldere transparante communicatie met school en met de ouders
Mede daarom zijn we op dit moment bezig om de vereniging om te zetten in een stichting. Vanaf dat moment mogen we ons geen oudervereniging meer noemen, maar vormen we een activiteitencommissie. Het klinkt ingewikkeld, maar het wordt in principe een stuk overzichtelijker: we maken statuten, een convenant en een huishoudelijk reglement op. Daarin staat exact omschreven wat de taken, en verantwoordelijkheden van de activiteitencommissie zijn. Ook de financiële situatie wordt dan transparanter."

Gedurende het school jaar zijn er nogal wat activiteiten waar een oudervereniging mede zijn schouders onder moet zetten.
"Aan het begin van ieder schooljaar worden er verschillende werkgroepen samengesteld bestaande uit ouders en leerkrachten, om iedere activiteit vorm te geven en in goede banen te leiden. Waar voel je je als ouder of leerkracht goed op je plaats? Welke activiteit vindt je leuk en wat zijn je sterke kanten? Je kiest je eigen werkgroep. Er wordt dus niet het hele schooljaar een beroep op je gedaan. Bijdragen aan een activiteit kan daardoor op verschillende manieren. Er zijn mensen die graag organiseren, maar ook mensen die zeggen: “Laat maar weten wat ik doen moet, en dan doe ik het. En er zijn mensen die spontaan aanbieden bedrijfsmatig een bijdrage te leveren of zelfs te sponsoren.
Een goede communicatie tussen school, de activiteitencommissie en de ouders is iedere keer weer de sleutel tot een succesvolle activiteit. Binnen school vinden wij het heel belangrijk om voeling te houden met de leraren, de kern van school, maar wij ambiëren ook een prettige communicatie met alle andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld de conciërge, de directeur en de MR.
Hierbij is altijd ruimte voor optimalisering mogelijk. Een voorbeeld hierbij is de rol van de klassenouders die makkelijker met de ouders uit de klas communiceren.
De activiteiten commissie zou de hulp van klassenouders kunnen gaan vragen bij het werven van hulpouders op momenten dat die bij activiteiten nodig zijn."

In de loop van de jaren is het onderwijsaanbod in Udenhout gegroeid en is de wijkindeling wat de scholen betreft allang verleden tijd. Ook andere voorzieningen, zoals kinderopvang, zijn niet meer weg te denken uit het dorpsleven.
"Op initiatief van onze Directeur René Los is nu ook de activiteiten commissie bezig contact te leggen met de andere scholen hier in Udenhout om te kijken of er activiteiten gezamenlijk georganiseerd kunnen worden. Vorige maand hebben we voor het eerst samen met De Mussenacker en De Wichelroede de koningsspelen georganiseerd. We willen wat vaker bij elkaar gaan zitten en kijken hoe we nog meer kunnen samenwerken, want in deze tijd van integrale kindcentra, buitenschoolse opvang, samen in een gebouw, kun je je niet terugtrekken achter de muren van je eigen schooltje."

De website van basisschool Achthoeven zegt het volgende: de ouderbetrokkenheid binnen de school is groot en ook zeker een voorwaarde om alles te kunnen en blijven doen waar het onderwijs voor staat.
"Daar sta ik volledig achter. Ik wil er graag aan meewerken de kinderen een net zo fijne schooltijd te bezorgen als ik zelf heb gehad. Daarom wil ik niet aan de kant blijven zitten. Ik wil een wezenlijke bijdrage leveren. Als ik ergens iets van vind, wil ik er ook iets aan doen. Ik bijt me vast."

< Peter Vervloed >