Renovatie Rennevoirt-gebouw dringend nodig

Een schoolbestuur heeft altijd veel gedoe met het organiseren van middelen voor de financiering van schoolgebouwen. Tangent is daarin geen uitzondering.
De nationale rekenmeesters stellen: er is vijf miljard nodig voor het opknappen van gebouwen. Wij herkennen deze stelling: Rennevoirt is als onderdeel hiervan een sprekend voorbeeld.
De onderwijssector vindt het moeilijk om nieuwbouw te realiseren. Merkwaardig genoeg blijkt een slecht gebouw niet de eerste reden te zijn om aan een nieuw gebouw te denken. En ook renovatie is niet zomaar aan de orde. Dat was in het verleden niet het geval maar is ook vandaag de dag niet aan de orde. De gemeente die voor beide vormen van gebouwverbetering op de bres zou moeten staan door daarvoor centen beschikbaar te stellen doet dat bij voorkeur niet, zo lijkt het.

rennevoirt

Al weer anderhalf jaar geleden is aan de gemeente kenbaar gemaakt dat het Rennevoirt-gebouw zijn beste tijd wel gehad heeft. Logisch ook, want het is 38 jaar geleden gebouwd. De onderhoudskosten lopen jaarlijks stevig op en doen een flinke aanslag op de geldelijke middelen van Tangent. Bovendien is inmiddels in vergelijking met 40 jaar geleden het onderwijs veranderd, wat vraagt om andere voorzieningen.

De komende maanden gaan wij de Tilburgse politiek tonen wat het onderwijs nodig heeft. Tangent wil de politici er van overtuigen dat de kinderen goede scholen verdienen. We nodigen alle politieke partijen uit om in Berkel-Enschot te komen kijken naar de schoolgebouwen en zullen een vergelijking maken met het bedrijfsleven. Voorzieningen die binnen kantoorpanden vanzelfsprekend worden bekostigd en aangebracht mogen 2400 euro per vierkante meter kosten, terwijl de bovengrens voor schoolgebouwen 1400 euro is. De retorische vraag past: waarom verdient kantoorpersoneel betere en duurdere voorzieningen dan schoolgaande kinderen?

Ondanks bovenstaand plan van aanpak wachten we er niet op tot de gemeente er aan toe is om een beslissing te nemen. Onderhoud van Rennevoirt vergt een omvangrijke investering, maar onze leerlingen verdienen een goede onderwijsplek. We maken van de nood een deugd. We trekken nu - vooruitlopend op een eventuele vergoeding door de gemeente – de portemonnee, en financieren zelf de renovatie. Tangent neemt daarmee een voorschot op het besluit waarvan de rekenmeesters stellen dat de politiek het zou moeten nemen: maak geld vrij voor schoolgebouwen.
De wc’s worden vernieuwd, de personeelskamer wordt verplaatst, we creëren een extra leslokaal en herschikken intern ruimten waardoor samenwerking met de kinderopvangorganisaties gemakkelijker gestalte kan krijgen. De ingang wordt verplaatst, zodat er meer ruimte ontstaat voor het groeiend aantal leerlingen dat voor het komende schooljaar verwacht wordt.

Bertens Bouw gaat in de zomervakantie aan het werk. In het nieuwe schooljaar treffen teamleden en leerlingen een fris, vernieuwd gebouw aan. Eigenlijk doen we met Rennevoirt hetzelfde als wat bij Den Bijstere en De Wichelroede in de tweede helft van 2016 al is gebeurd. Ook die twee gebouwen hebben, in samenwerking met de kinderopvangorganisaties Kinderstad en Humanitas, een flinke opknapbeurt ondergaan. Hulde daarvoor! Een innige toekomstgerichte samenwerking is daarmee gerealiseerd onder het dak van Tangent-scholen.

< Toon Godefrooij >