Flexibele schil 2.0

Voor vervangingen richten wij een vervangingspool in van tussen de 12 en 14 fte. Deze vervangingspool bestaat uit medewerkers die op elke school en voor elke groep kunnen worden ingezet. In de praktijk proberen we collegas te verzamelen die gevarieerde kennis en kunde meebrengen: we streven er naar om bovenbouwleerkrachten in de pool te hebben. We proberen medewerkers die gemakkelijk inzetbaar zijn op een Jenaplanschool ‘in voorraad te hebben. En verder zien we in onze vervangingspoolgraag collega’s die goed hun weg vinden op onze scholen in Tilburg-Noord

Elke vervangingspoolmedewerker krijgt een thuisschool toegewezen, waar zij of hij werkt in geval er geen vervangingsvraag is. Een vervangingsvraag gaat altijd voor werk dat op de thuisschool verricht wordt.

 

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de vervanging wordt ondersteund door de 'Vervangingsmanager' van Driessen HRM. Met behulp van een digitaal hulpmiddel worden de vervanger en de vervanging vragende school bij elkaar gebracht. In geval van vragen en knelpunten heeft Driessen een medewerker beschikbaar die kan bemiddelen

Als onze eigen vervangingspool volledig is ingezet, kunnen we een beroep doen op de zogenaamde C-schil die bovenbestuurlijk bij Driessen HRM wordt beheerd. Dit laatste moet zoveel mogelijk een uitzondering zijn.

Vanuit het bestuursbureau wordt de bezettingsgraad van de vervangingspool maandelijks bekeken en waar nodig bijgestuurd.

In het voorjaar 2018 wordt de huidige opzet van de vervangingspool geëvalueerd en bekeken wat eventueel om een aanpassing vraagt.

De notitie 'Vervangingsbeleid' is hier in te zien en terug te vinden op het openbare deel van de Tangent-website en op intranet.

< Alina Kuiper >