Scholen kunnen kiezen uit een kast met vele laden

CmKT embleem De helft van de Tilburgse scholen doet mee, maar hoe is het gesteld met de scholen die vallen onder Tangent?
Zij lopen mooi in de pas, neigen zelfs te demarreren naar de voorste regionen, want negen van de zestien Tangentscholen doen mee. Óf ze werken geestdriftig met de kinderkunstklas, óf ze doen levendig aan drama, of zijn onstuimig bezig met muziek.

Welke instellingen organiseren CMKT?
Factorium Podiumkunsten heeft op verzoek van de gemeente Tilburg en in nauwe samenwerking met bureau CiST een aanvraag gedaan bij het fonds voor Cultuurparticipatie voor subsidie uit de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020’.
De uitvoering van het lokale programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg 2017 – 2020’ is in handen van de scholen die een programma aangevraagd hebben en daarbij nauw samenwerken met de culturele instellingen uit de stad. Factorium Podiumkunsten is zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het project. De projectleiding berust bij Bureau CiST.
logo CIST24Het doel is om ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs, waarbij scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren.

Hoe werkt dat in de praktijk?
Dat kan het team van basisschool de Cocon haarfijn uitleggen. Samen hebben ze het vorige schooljaar besloten een traject drama te volgen via CMKT. Aan twee voorwaarden moest worden voldaan: de dramalessen vormen een ondersteuning van de lessen die gegeven worden in het kader van De vreedzame school en ondersteunen het taalonderwijs op een creatieve, uitdagende manier. Anke van Esch, dramadocente en regisseur, kwam uit de culturele ladekastje van Factorium te voorschijn en kon aan beide voorwaarden voldoen.

Drama De Cocon 1 700

Dat niet elke leerkracht stond te springen om workshops drama te volgen, staat buiten kijf, vertrouwde Paul Lutgerink, leerkracht, een groot voorstander van drama in de klas én initiatiefnemer me toe. Toch groeide na verloop van tijd de motivatie, vooral door het gevoel er niet alleen voor te staan. We hebben gelukkig ook veel gelachen.
Anke van Esch gaf het eerste jaar zelf les aan de groepen 1t/m.8. De leerkrachten waren actieve toeschouwers en kregen uit de voorbeelden van de docent drama inspiratie voor het maken van eigen lessen. En natuurlijk werd de eigen vaardigheid ook niet vergeten, want je moet leren jezelf kwetsbaar op te stellen als je wilt dat je dramalessen slagen.
Ieder teamlid heeft met een wachtwoord toegang tot een speciale site van Factorium. Daarop staan voorbeeldlessen en nuttige tips. Ook zijn de lessen die elke leerkracht tijdens de workshops gemaakt heeft via de server van de school na te lezen, zodat ieder daar zijn voordeel mee kan doen.

Drama De Cocon 2 700

Tijdens een studiedag is met Anke een borgingsdocument gemaakt. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de periodes in het schooljaar, waarin drama-activiteiten, De vreedzame school en taalonderwijs aan elkaar gelinkt worden. Duidelijk zichtbaar op het rooster.
Volgend schooljaar komt dramadocente Anke van Esch nog enkele keren terug om inspiratielessen te geven, zodat het vuurtje blijft branden.
Misschien gaan we vanaf januari 2018 met het hele team workshops muziek volgen, vertelde Paul Lutgerink. Maar we kunnen er ook zomaar voor kiezen meer verdieping in onze dramalessen te brengen. Samen met een jonger iemand zal ik de kar blijven trekken.

< Peter Vervloed >