Wachten op de eerste steen...

De oorspronkelijke planning ging uit van verhuizing naar tijdelijke huisvesting tussen de meivakantie en de grote vakantie. De start van de nieuwbouw zou plaats moeten vinden met ingang van het nieuwe schooljaar, zodat in de zomer van 2018 de nieuwe school beschikbaar zou zijn voor de onderwijsorganisatie. Helaas loopt het allemaal niet volgens het boekje.

Wildschut BD 270617Al jaren streeft de gemeente naar nieuwbouw voor de school. Er is een aantrekkelijk plan ontwikkeld en naast een schoolgebouw zullen er ook een gymzaal en een aantal woningen gebouwd worden. Ook in de omgeving van de school verheugt men zich op de de verbeteringen die er voor de wijk zullen komen.

Er staan op het terrein twee bedrijfspanden die op de lijst staan om gesloopt te worden. Helaas hebben jarenlange onderhandelingen tussen gemeente en eigenaar niet tot overeenstemming geleid over de verkoopprijs.
Medio mei stuurde Tangent een persbericht* uit, in de hoop dat meer aandacht ertoe zou leiden dat er beweging in de zaak zou komen. 
Op maandag 26 juni bericht het Brabants Dagblad dat de gemeente de duimschroeven aandraait bij de eigenaar van de panden: een onteigeningsprocedure wordt opgestart. Wethouder Willem Starreveld betreurt het dat de gemeente op deze weg is beland, maar er kan niet langer gewacht worden. Ondertussen blijft de gemeente proberen om minnelijk te schikken. Dat is dan weer goed nieuws voor Tangent, want onteigening is een slepende en tijdrovende procedure.

In het Brabants Dagblad wordt op meerdere momenten aandacht besteed aan het moeizame traject. Eind juni wordt de noodkreet intensiever en persoonlijker. De kinderen van de school stellen een petitie op, waarin ze duidelijk maken dat vanwege stinkende toiletten, verouderde bedrading en muizen- en mierenplagen het schoolgebouw dringend toe is aan vervanging. Met dit signaal van de belanghebbenden worden beide partijen (de gemeente en de grondeigenaar) opgeroepen nader tot elkaar te komen.
Dat levert verschillende reacties op. De eigenaar van de panden neemt de petitie niet in ontvangst, maar verwijst rechtstreeks door naar zijn zaakwaarnemer. Burgemeester Boelhouwer vindt het "op een fantastische manier gedaan". Hij gaat met de handtekeningen van de kinderen nog eens persoonlijk proberen met de eigenaar in contact te komen.

 

*PERSBERICHT

Geduld wordt op de proef gesteld voor nieuwe Wildschut-school
Basisschool De Wildschut uit Gilze is al lang toe aan een nieuw schoolgebouw. Het gebouw aan de Raadhuisstraat is ruimschoots afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Iedereen is het erover eens: vernieuwing is noodzakelijk.
Heel blij was het team dan ook toen de beslissing werd genomen om een nieuwe school te bouwen op de huidige locatie. Goed nieuws voor de school, maar ook voor de gemeente, die hiermee in staat gesteld wordt de omgeving in te richten naar een hogere standaard. Er kan een tweelaags compact schoolgebouw worden gebouwd wat veel gunstiger is in exploitatie en bovendien ruimte overlaat voor een openbaar speelterrein, een sportzaal en een aantal woningen. Ook goed nieuws voor de buurt: nu is er nauwelijks parkeergelegenheid bij de school, wat bij het brengen en halen van kinderen chaotische en gevaarlijke situaties oplevert. Realisatie van de nieuwe plannen betekent een kwaliteitsslag voor de gemeente Gilze en is noodzakelijk om een veilige verkeerssituatie te creëren.
Nieuwbouw dus! Er werden wensen en eisen geïnventariseerd, architecten maakten plannen waaruit een keuze werd gemaakt. Het ultieme ontwerp werd nauwkeurig bekeken en bijgesteld en uiteindelijk werd er een definitief ontwerp vastgesteld. Het ontwerp werd met enthousiasme ontvangen door het team van De Wildschut, schoolbestuur Tangent, gemeente Gilze en Rijen, de Welstandscommissie, omwonenden en de politiek.
Hier stokt het verhaal. De gemeente voert al lange tijd onderhandelingen met de eigenaar van een perceel aan de Alphenseweg 67-69 en Raadhuisstraat 1 in Gilze. Het is niet zo dat de eigenaar niet wil verkopen. De gemeente is al sinds 2014 in onderhandeling met de partij, maar loopt vast op een bod dat de eigenaar ‘coulant’ vindt, maar voor de gemeente niet te verantwoorden is.
De tot nu aangehouden planning (bouwstart na de zomervakantie 2017, oplevering voor de zomervakantie van 2018) wordt niet gehaald. De gemeente spant zich tot het uiterst in om het proces zo snel mogelijk vlot te trekken, maar procedures als bijvoorbeeld onteigening zijn zeer tijdrovend.

De kinderen en team van de school roepen beide partijen op om er samen uit te komen.
Onnodig te zeggen dat Stichting Tangent erg uitziet naar afronding van deze onderhandelingen, zodat de bouw van de nieuwe school van start kan gaan. Gun de kinderen uit Gilze een schooltijd in een veilig en inspirerend gebouw. Ze hebben daar recht op!

Tangent basisscholen.

< Marijke van Oploo >