Lang leve De Kring!

Bij een bijzondere verjaardag kijk je ook nog graag even terug naar de geboorte van het feestvarken. 
Hoe ging dat zo’n 40 jaar geleden?

logoDeKringIn de jaren 70 was er één katholieke stichting voor alle katholieke basis-scholen, waarbij het bestuur bepaalde naar welke school je kind gestuurd werd (aan de hand van waar je woonde) en één protestante basisschool, die veelal bezocht werd door kinderen van militairen die in de jaren 50 en 60 naar Rijen gehaald waren om op de vliegbasis te dienen.
Met het stichten van een nieuwe basisschool door een aantal ontevreden ouders probeerde men indertijd meer keuzevrijheid in het basis-onderwijs te creëren. Men stelde daarbij het kind zelf centraal. Het moest mogelijk zijn voor kinderen om een meer individuele leerroute te volgen. Men heeft toen de keuze gemaakt voor een jenaplanschool op algemene grondslag. Het oprichten van een nieuwe school riep veel gemengde gevoelens op. Het initiatief werd bepaald niet met open armen ontvangen.

De school is gestart in de oude noodbouw van de Van Helsdingen-school. Gelukkig kon men na enkele maanden de intrek nemen in het nieuwe semipermanente gebouw voor De Kring aan de Van Heemskerkstraat.
In de jaren 90 verhuisde de school naar de oude Bernadetteschool, die eigenlijk niet geschikt was voor het geven van jenaplanonderwijs. Daar is de school verder uitgebreid.
Sinds bijna 2 jaar is de school te vinden in de nieuwbouwwijk De Vliegende Vennen aan de andere kant van Rijen.

Vanuit de ouders was er vanaf de start van de school een enorme betrokkenheid. Ze hielpen op school mee: in de klas, bij het overblijven, het vervoer van en naar school, de uitstapjes en bij de wekelijkse viering op vrijdagmiddag. Met de komst van deskundige en betrokken onderwijzers (onder andere het echtpaar Ad en Mieke Lips) kreeg de school een belangrijke impuls en kon zo uitgroeien tot een zeer succesvolle basisschool.


DeKring foto3 700

De Kring is 40 geworden. In een prachtig nieuw schoolgebouw staat De Kring nog steeds voor haar idealen. Het jenaplanonderwijs is nog altijd actueel en krijgt vanaf komend schooljaar weer een nieuwe impuls. Binnen deze onderwijsvorm, waarbij wordt gewerkt in stamgroepen van drie leerjaren, leert jong van oud en oud leert van jong. Onder de bezielende leiding van directeur Gert Kooman, een jenaplanner in hart en nieren, zet een enthousiast team van leerkrachten haar schouders onder een fijn, inspirerend en vernieuwend onderwijs. En vieren, dat doen we nog steeds!

DeKring foto2 700

Viering 40 jaar De Kring

Op vrijdag 16 juni vierden we op De Kring het 40-jarig bestaan van de school. We hadden ervoor gekozen het vooral een feest te laten zijn voor de kinderen die nú De Kring bezoeken.

Allereerst was er een taartenwedstrijd uitgeschreven. De kinderen werd gevraagd in groepjes thuis de mooiste, origineelste, lekkerste taart te bakken. Deze werden in de ochtend in een prachtig versierd lokaal gepresenteerd, waarna een jury, bestaande uit enkele ouders, de taarten gingen beoordelen. Een taart van de Torteltuin met een verrassend gekleurde binnenkant en het logo van De Kring erbovenop, won uiteindelijk. De kinderen van de Torteltuin krijgen een workshop cupcakes versieren. De taarten werden daarna over de klassen verdeeld en opgegeten.

Daarna was er voor alle groepen een workshop djembé, georganiseerd door enkele professionals van Drum4fun. De kinderen deden allen heel enthousiast mee.
Tussen de middag kregen de kinderen en leerkrachten een lunch aangeboden van broodjes met een knakworstje en een appel. Dit alles gesponsord door Albert Heijn. 

DeKring foto1 700

In de bibliotheek was ook een tentoonstelling van Afrikaanse instrumenten, waar alle leerlingen een kort bezoekje hebben gebracht.
Om half 2 was de grote voorstelling voor de ouders, grootouders en andere belangstellenden. Alle kinderen mochten laten horen wat ze die ochtend geleerd hadden tijdens de workshop. Vroeg in de ochtend waren er al speciale muzikanten en dansers uitgezocht die de hele dag de andere kinderen mochten begeleiden. Het werd een spetterend optreden.

Na schooltijd was er nog een feestje voor ouders en kinderen met verschillende optredens van ouders, teamleden, MR, werkgroepen en leerlingen. Zij werden muzikaal begeleid door een oud-leerling. Er waren hapjes, drankjes en popcorn voor de kinderen.

Met de hulp van heel veel ouders is het een fantastisch feest geweest. Op naar het volgende lustrum!

< Gert Kooman >