Een directeur waar muziek in zit...

CURRICULUM VITAE: Geboren in Goirle op 17 april 1976. Woont in Loon op Zand. Is gehuwd, heeft drie kinderen. Hobby's: gitaar spelen in een band, lezen over geschiedenis. Motto: "mensen moeten zelf iets te beslissen hebben, pas dan heb je plezier in je werk".

Foto Henri vd Velden 700

Henri van der Velden is begonnen als groepsleerkracht op basisschool De Hoef in Waalwijk. Tijdens zijn werk voor de klas is hij de managementopleiding gaan volgen. Die heeft hij met succes afgerond.
Op een andere school in Waalwijk kreeg hij de kans een dag in de week in het managementteam mee te draaien. Die mogelijkheid om ervaring op te doen, greep hij met beide handen aan. Na een jaar solliciteerde hij naar de functie van schoolleider op basisschool De Akker in Oisterwijk, waar hij zeven jaar gewerkt heeft.

Henri van der Velden 60Basisschool De Akker was door een hoge, groene muur gescheiden van een andere school. Er was nauwelijks contact tussen de twee scholen. Ik zag het als mijn eerste taak die muur te slechten. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ik ben in overleg gegaan met de directeur van die school. Het resultaat was een gemeenschappelijk speelplaats, waar kinderen van beide scholen samen speelden. Die verandering bleek vooral voor de leerkrachten spannend. De kinderen kenden elkaar al van straat en sportclub.
Er volgden meer gezamenlijke initiatieven, zoals het uitwisselen van stagiaires en de basisschoolcoach. Maar gewoon bij elkaar binnenlopen voor een bakkie vormt de basis.

Henri van der Velden wordt schoolleider van een groot team. De elf fulltimers in Oisterwijk maken plaats voor dertig parttimers in Udenhout. Bovendien krijgt hij te maken met twee gebouwen. Dat geeft een andere dynamiek. 

Henri van der Velden 60Ik wilde directeur van De Wichelroede worden, omdat ik een nieuwe uitdaging zocht. En de fietsafstand van Loon op Zand naar Udenhout is ideaal.
Mijn eerste indrukken van mijn nieuwe collega’s zijn ingekleurd door de heftige periode die het team doormaakt. Het plotseling overlijden van de dochter van een van de leerkrachten roept diepe emoties op. Maar daardoor heb ik gemerkt dat ik welkom ben in een hecht team dat oog heeft voor elkaar.. 

De Wichelroede is als een van de eerste scholen begonnen met het invoeren van techniek in de basisschool. Binnen enkele jaren heeft dit een vaste plaats veroverd binnen haar onderwijs. Een belangrijke oorzaak hiervan was dat techniek veel meer te bieden heeft dan je in eerste instantie zou verwachten.
Druziek (drama + muziek) is een van de creatieve pijlers onder het onderwijs op De Wichelroede. Bovendien zijn overal in de school kenmerken van Meervoudige Intelligentie te vinden.

Henri van der Velden 60

Techniek stroomt door de aders van Udenhout. Ik ga mezelf inspannen dat vrijwilligers kinderen enthousiast blijven maken voor techniek. Bovendien wil ik de technieklessen didactisch steviger onderbouwen, zodat ze meer diepgang krijgen. De Wichelroede moet de school blijven waar kinderen met techniek grootgebracht worden.
Als groepsleerkracht heb ik samen met een collega eindejaarsmusicals gemaakt: tekst en muziek. Theater en muziek vullen al jaren een groot deel van mijn vrije tijd. Het plezier dat ik daarvan ondervindt, zie ik terug in de druzieklessen op De Wichelroede.
Met mijn team wil ik naar de volgende uitstraling toe werken: wij hebben goed nagedacht over ons onderwijs. Beste ouders, we staan achter onze keuzes, geef ons vertrouwen. We zijn trots op ons werk als professionals.

< Peter Vervloed >