Wat doe je met een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Er zijn natuurlijk heel veel zaken waar ontevredenheid over kan ontstaan: het gevoel niet gehoord of gezien te worden, een verwachting die niet wordt waargemaakt, een tegenvallend resultaat. Meteen het ontevreden gevoel bespreekbaar maken met degene die erbij betrokken is, is meestal de beste aanpak. Maar als de kwestie zich daarmee niet oplost, kan een derde partij uitkomst bieden.

Heb je als medewerker van Tangent een klacht, dan zijn er – afhankelijk van het niveau waarop het conflict zich afspeelt – veel mogelijkheden om een ‘bemiddelaar’ in te schakelen. Er is een uitgebreid scala: van een empathische collega tot aan de Landelijke Geschillencommissie.

Alle mogelijkheden en opties zijn beschreven in de Klachtenregeling. Tangent heeft de bestaande regeling tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Bekijk hier de korte samenvatting van de nieuwe regeling, die natuurlijk ook - samen met een formele versie - is terug te vinden op onze website