Een baan als vervangingspool-medewerker

Voor vervangingen is een vervangingspool ingericht van 12 tot 14 fte. Deze vervangingspool bestaat uit medewerkers die op elke school en voor elke groep kunnen worden ingezet. In de praktijk proberen we collega’s te verzamelen die gevarieerde kennis en kunde meebrengen: we streven er naar om bovenbouwleerkrachten in de pool te hebben. We proberen medewerkers die gemakkelijk inzetbaar zijn op een Jenaplanschool ‘in voorraad’ te hebben. En verder zien we in onze vervangingspool graag collega’s die goed hun weg vinden op onze scholen in Tilburg-Noord.

Elke vervangingspoolmedewerker krijgt een thuisschool toegewezen, waar zij of hij werkt in geval er geen vervangingsvraag is. Een vervangingsvraag gaat altijd voor werk dat op de thuisschool verricht wordt.

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de vervanging wordt ondersteund door de 'Vervangingsmanager' van Driessen HRM. Met behulp van een digitaal hulpmiddel worden de vervanger en de vervanging vragende school bij elkaar gebracht.
Als de eigen Tangent-vervangingspool volledig is ingezet, kan een beroep worden gedaan op de zogenaamde C-schil die bovenbestuurlijk bij Driessen HRM wordt beheerd.

De notitie 'Vervangingsbeleid' is hier in te zien..