Het tackelen van een meerkoppig monster

ToonGodefrooij 300

Een fooi als inspiratiebron, het tackelen van een meerkoppig monster: twee zinsneden die de voorbije week aan mij passeerden. Ons ministerie van Onderwijs toont haar betrokkenheid: voor 50 scholen heeft zij het ruimhartige aanbod 8000 euro op te komen halen. Dat moet natuurlijk gebeuren door een goed omschreven projectaanvraag, gericht op het verminderen van de werkdruk. Wie het eerst komt die het eerst maalt.

Ik twijfel. Wil ik energie steken in een aanvraag? Hoeveel tijd ben ik met het formuleren van een vraag kwijt? Wat moeten mijn collega’s doen voor een aanvraag? Welke kans van slagen heb ik? Wat brengt het op? Wat moet ik na verloop van tijd verantwoorden? Hoeveel tijd gaat mij die verantwoording in de toekomst kosten? Welk risico loop ik dat ik die 8000 euro terug moet betalen omdat ik bij nader inzien toch niet voldoe aan de eisen die het ministerie stelt aan besteding van het bedrag? Ik tel mijn knopen: ik doe geen aanvraag voor dit subsidie dat er toe moet bijdragen dat de werkdruk wordt verlaagd. Ik schat in dat per saldo mijn werkdruk erdoor wordt verhoogd. Zeker ook omdat een ongelooflijk kleine fooi is. Het is gewoon een onbeleefd voorstel. Het staat voor een onderschatting van het probleem dat we binnen het primair onderwijs hebben. Trouwens, de website die is ingericht voor de aanvraag van werkdruksubsidie blijkt overbelast te zijn. Onbereikbaar dus, als ik dat zou willen.

Werkdruk, het is een veelkoppig monster. Te vaak en teveel is voor menig collega 'werkdruk' een ding. Je bent er zelf bij, je doet het zelf, zijn stellingen die niet geheel en al ontdaan zijn van waarheid. Maar de kans op het ervaren van werkdruk is bij menigeen reëel. Zeg maar eens NEE als een kind dreigt uit zijn of haar kansrijke positie te vallen en een succesvolle schoolloopbaan uit het zicht lijkt te geraken. Zeg maar eens NEE als het gezag een opdracht geeft omdat er toch echt wel iets moet worden geleverd. Zeg maar eens NEE als een ouder een vraag al dan niet terecht aan je stelt. Zeg maar eens NEE als voor de zoveelste keer aan je wordt gevraagd te bewijzen dat je goed werk hebt geleverd.

Het is duidelijk, we moeten echt op een gestructureerde wijze aandacht geven aan het verbeteren van onze werkomstandigheden. Dat kost geld, immers: er moet tijd aan analyse en de ontwikkeling van plannen worden besteed. De financiële situatie van Tangent staat gelukkig toe benodigd geld vrij te spelen. We gaan dat niet beperken tot eenmaal 8000 euro, maar zetten om te beginnen 16 maal 8000 euro in. We gaan aan de slag. We hadden al plannen om het aanstaande begrotingsjaar aan de slag te gaan met het item 'werkdruk'. We laten ons inspireren door het ministerie en starten binnen een maand met het maken van een plan de campagne, lean and mean. Tangent gaat voor meer dan de symbool-politiek die ik het ministerie verwijt. 

< Toon Godefrooij >
< College van Bestuur >