Even voorstellen

Herman Werger

Sedert augustus ben ik externe vertrouwenspersoon bij Tangent. Met deze werkzaamheden ben ik al jaren bekend, onder andere omdat ik ook EVP ben bij Xpect Primair. Daarnaast ben ik lid van de klachtencommissie van de Komm.
Voor mijn dagelijkse werk ben ik als jurist bij de Raad voor de Kinderbescherming bezig, regio Oost-Brabant en Noord Limburg.

Bij meldingen werk ik het liefste zo dat ik eerst aanstuur op een, zo mogelijk gezamenlijk, gesprek. Mijn ervaring is dat in veel gevallen daar een oplossing gevonden wordt of een begin daarvan.
Mocht er geen acceptabele oplossing tot stand komen, kan ik ouders behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht bij de externe klachtencommissie.
Voor scholen ben ik soms vraagbaak als er problemen zijn/dreigen met ouders die onenigheid met school hebben.
Tot slot ben ik ook aanspreekbaar in verband met de Klokkenluidersregeling.

< Hermann Werger >